Zastopanost v organih GZS


Predstavnik ZPSD v Upravnem odboru GZS je:

Viljenka GODINA
Ekonomski inštitut Maribor d.o.o., Maribor

Predstavnika ZPSD v Skupščini GZS sta:

Ingrid BAKŠE
RAZPLET d.o.o., Ljubljana

in

dr. Peter STANOVNIK
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, Ljubljana.


Avtor: ZPSD