Pospeševalec sprememb


Management consulting ali svetovanje vodstvom podjetij sodi v primerjavi s klasičnimi industrijskimi vejami med mlajše dejavnosti, ki pa doživlja zelo dinamičen vzpon.

V Sloveniji se je stopnja rasti prihodkov svetovalnih podjetij v zadnjih letih ustalila v povprečju na okrog 10 % letno. Svetovalna dejavnost se hitro razvija in spreminja tudi po strukturi. Spremembe v poslovnem okolju zahtevajo ne le hitro prilagajanje svetovalne ponudbe novim potrebam podjetij v procesih povezovanja in globalizacije, pač pa v vse večji meri, da znajo  svetovalna podjetja te spremembe predvidevati in tudi spodbujati z namenom, da podjetja – naročniki lahko v čim večji meri ohranjajo oz. povečujejo svojo konkurenčno sposobnost.

V svetu – vsaj v državah z daljšo tradicijo svetovanja (consulting industry) morda priznavajo tej dejavnosti večjo vlogo in pomen kot pri nas, tako pri neposrednih vplivih na rast in razvoj gospodarskih sektorjev kot pri posrednih vplivih, ki se kažejo v dvigu ravni in kakovosti poslovnih procesov z uvajanjem novih znanj, metodologij in tehnologij. Zato svetovalno dejavnost pogosto označujejo kot znanilca sprememb in pospeševalca razvoja. Tej oznaki pa se v zadnjem času vse bolj poudarja vloga svetovalcev kot pospeševalcev inovacij v vseh segmentih poslovnih procesov.

Tudi v Sloveniji tako potrebe kot povpraševanje po svetovalnih storitvah naraščajo, na kar v največji meri vplivajo nagle spremembe v okolju, vključitev v EU, privatizacija ipd. Narašča tudi zavest podjetij o tem, da morajo v procese spreminjanja poslovnih procesov vključiti strokovnjake, ki znajo ponuditi ustrezne rešitve na visoki strokovni in tehnološki ravni. Resda je ta zavest višja v segmentu velikih in srednjih podjetij, vendar pa se tudi vse več majhnih in ambicioznih podjetij odloča za sodelovanje s svetovalci – vsaj v določenem segmentu poslovanja.

Slovenska svetovalna podjetja – tako tista, ki sama ali v povezovanju z drugimi ponujajo celovite poslovne rešitve, kot tista, ki delujejo na posameznih specialističnih področjih, so dokazala, da lahko na svojem področju ponudijo storitve najvišje kakovosti in zahtevnosti. Pri tem pa je seveda ključnega pomena tudi uspešno povezovanje svetovalnih podjetij doma in v tujini in s tem dopolnjevanje znanj, izkušenj, izkoriščanje poslovnih povezav in doseganje potrebnega obsega tudi za največje in najbolj zahtevne mednarodne projekte.

Avtor: ZPSD