Storitve ZPSD


V Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti

 • informiramo, svetujemo
 • spodbujamo, promoviramo
 • organiziramo, povezujemo
 • raziskujemo, nagrajujemo

Zakaj članstvo v Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti?

S članstvom v skupni asociaciji si zagotovite možnost

 • vplivanja na razvoj dejavnosti in stroke
 • sooblikovanja razvoja dejavnosti in tudi delovanja panožne zbornice
 • aktivnega sodelovanja v delovnih skupinah na ključnih področjih dejavnosti, na projektih, v sekcijah ipd. 
 • zastopanja in zaščite interesov dejavnosti in članstva
 • pridobivanja informacij, podatkov itd. o delu panožne zbornice ter v dejavnosti stroke
 • sodelovanja in povezovanja v domačem in tujem okolju ter v mreži FEACO
 • sodelovanja na vseh dogodkih panožne zbornice
 • voliti in biti izvoljen v organe panožne zbornice
 • članskih ugodnosti in popustov

 Več o ZPSD? 
Kliknite na spodnjo ikono!

Avtor: ZPSD