Priznanje Mladi svetovalec

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti in Združenje za management consulting Slovenije podeljuje priznanja Mladi svetovalec perspektivnim mladim svetovalcem, zaposlenim v gospodarskih družbah ali pri samostojnih podjetnikih, ki so člani GZS–Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti. 

Namen priznanja je odkriti in priznati odličnost mladih svetovalcev ter s tem:

  • promovirati dejavnost svetovanja v poslovnem okolju ter spodbujati mlade za vstop v svetovalno dejavnost,
  • promovirati kakovost in inovativnost v svetovalni dejavnosti,
  • podpreti zaposlovanje mladih strokovnjakov, vlaganje v njihov razvoj ter s tem posredno tudi družbeno odgovorno ravnanje podjetij do mladih sodelavcev.

Mladi svetovalec ob prijavi na razpis

  • ni starejši od 33 let,
  • v svetovalni dejavnosti deluje največ 5 let,
  • ima ustrezno izobrazbo (to je najmanj II. bolonjska oz. predbolonjska univerzitetna stopnja izobrazbe) in
  • je v času delovanja kot svetovalec pridobil izkušnje s samostojnim vodenjem svetovalnega projekta ali zaokroženega dela svetovalnega projekta.

Prva priznanja Mladi svetovalec so bila podeljena v letu 2015.