Združenje kovinskih materialov in nekovin

Poslovni nasveti v času koronavirusa

Poslovni nasveti v času koronavirusa

AKTUALNO: Na spletni strani https://www.gzs.si/koronavirus Gospodarska zbornica Slovenije tekoče objavlja poslovne nasvete v času koronavirusa s področja delovne zakonodaje, likvidnosti in financ ter aktualne splošne informacije. 

 Morebitna vprašanja lahko posredujete tudi pisno na info@gzs.si.

Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option