Združenje lesne in pohištvene industrije

Zakaj biti član ZLPI?


Demokracija je neke vrste boj med lobiji, kjer samo organizirana skupina lahko doseže svoje cilje. ZLPI zato omogoča organiziranost panožnih podjetij in lobistični potencial  za uresničitev njihovih interesov.


1) S članstvom v ZLPI podjetje prispeva k boljšim pogojem za poslovanje podjetij iz lesnopredelovalne panoge.


Cilje dosegamo predvsem z vplivom na sprejem za panožna podjetja ugodne zakonodaje in drugih državnih dokumentov ter s pogajanji za Kolektivno pogodbo za lesarstvo.

Dosežki


 • Sprejet akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige do 2020 .
 • Sprejeta Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi.
 • Sprejeta Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.
 • Sprejeta Uredbo o zelenih javnih naročilih,  ki predvideva  obvezno  vgradnjo lesa v  minimalno 15 % volumna zgradb in vsaj 70 % lesa v volumnu pohištva.
 • Letno določanje tarifne priloge za določitev najnižjih osnovnih plač, v Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo.
 • Razpisi  za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa (C 16) in pohištva (C 31).

2) S članstvom v ZLPI podjetje doseže ugodnosti za panožna podpodročja.

V ZLPI so organizirane tri skupine podjetij na področjih lesenih montažnih stavb, žagarstva in primarne predelave lesa ter pohištva.

 • Sekcija slovenskih proizvajalcev lesenih montažnih stavb
 • Sekcije  slovenskih žagarjev, primarnih predelovalcev  lesa in trgovcev z žaganim lesom
 • RC 31 Razvojni center kreativne pohištvene industrije 

Dosežki

 
 • Proizvajalci montažnih stavb in lesenega stavbnega pohištva so leta 2010 dosegli podporo Eko sklada samo za leseno stavbno pohištvo in za okrepljeno spodbudo gradnji z lesom. 
 • Izvedli so več skupnih tržnih dejavnosti, kot so skupni sejemski nastopi in nastop na EXPO Milano 2015. Člana sekcije, podjetji Lumar in Riko, sta postavila slovenski pavilijon na EXPU v Milanu.
 • Žagarji in primarni predelovalci lesa se zavzemajo predvsem za redno, kvalitietno in cenovno sprejemljivo oskrbo z gozdno lesnimi soritmenti. Dosegli so znižanje koncesnin za leto 2013 in  s tem nižje stroške za hlodovino za žagarje.
 • Proizvajalci pohištva skupaj uspešno izvajajo številne razvojne dejavnosti, krepijo skupne nastope na sejmih in iščejo nove poslovne modele za proizvodnjo in trženje.

3) S članstvom v ZLPI podjetje lahko doseže ugodnosti za svoje podjetje.


Koristi za posameznega člana dosegamo s številnimi dejavnostmi kot so:

 • Usposabljanje zaposlenih
 • Vključitev članov v razvojno raziskovalne projekte z vrhunskimi raziskovalci iz EU
 • Informiranje o razpisih, zakonih in poslovnih priložnostih
 • Vključevanje v gospodarske delegacije
 • Srečevanje s kolegi in izmenjava informacij
 • Pomoč pri reševanju težav s strani ZLPI 
 • Z letnim poročilom o poslovanju panoge 
 • Pospeševanje prodaje z objavo v bazah in preko neposrednih povpraševanj kupcev
 • Preko vključevanj v skupinske sejemske nastope v tujini, ob finančni podpori SPIRITa
 • Možnost pridobivanja listin in potrdil za nočno dela žena
 • Popusti pri plačljivih dogodkih  ZLPI
 • Brezplačna udeležba na izobraževalnih dogodkih ZLPI
 • Prejem podatkov o spremembah kolektivne pogodbe za lesarstvo (KPL), neposredno po zaključitvi pogajanj s sindikati
 • Prejemanje tolmačenja glede KPL s strani komisije, ki je edina pristojna za uradno tolmačenje panožne kolektivne pogodbe
 • Možnost sodelovanja v komisijah in delovnih skupinah ZLPI
 • Možnosti promocije podjetij v katalogu: https://www.dropbox.com/s/gvaxfymtbz5qo5x/Catalogue_Wood_2016.pdf?dl=0
 • Informacije in strokovna podpora pravne službe GZS pri reševanju pravnih zadev
 • Informacije in strokovna podpora pri reševanju okoljskih problemov
 • Krepitev poslovnih vezi med panožnimi podjetji
 • Vplivanje na sprejem zakonov, predpisov in ekonomske politike
 • Zagotavljanje novih priložnosti za razvoj, konkurenčnost in prodor na tuje trge
 • Prejemanje publikacij GZS

Finančni dosežki:


S prej navedenimi dejavnostmi je ZLPI v zadnjih letih omogočilo številne subvencije, kakor tudi znižanje stroškov za lesnopredelovalna podjetja. Skupen učinek za podjetja, od leta 2010 dalje, je bil tako že v rangu 100 milijonov EUR. V istem obdobju so bili stroški delovanja ZLPI manjši od 0,5 milijona EUR.


 

1) Subvencije na katere je Združenje lesne in pohištvene industrije vplivalo z neposrednimi lobističnimi aktivnostmi:


EKO sklad (2010 do 2013) 
 Subvencije za leseno stavbno pohištvo  9 073 000 EUR
 Subvencije za nizkoenergetske in pasivne hiše  5 196 000 EUR
 Subvencije v stavbe vzgojno-izobraževalnih ustanov  2 022 000 EUR
   
 MGRT  
 Subvencije za 3 lesarske razvojne centre      25 659 000 EUR
 Subvencije za skupne nastope na sejmih     
 2010   69 000 EUR
 2011   58 000 EUR
 2012  106 000 EUR
 2013    87 000 EUR
 Sredstva za promocijo rabe lesa  200 000 EUR
   
 MDDS  490 000 EUR
Subvencije za kompetenčni center za razvoj kadrov v les.  
   
 MF  
 Znižanje trošarin na električno energijo  vsaj  1 mio. EUR
   
 MKO  
 Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi   vsaj 10 mio. EUR
   
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
 vsaj 10 mio. EUR
   
Zamrznitev koncesijske dajatve v letu 2013  vsaj 2 mio. EUR
   
MVZT  
WoodWisdom ERA-NET  2 mio. EUR
   
SKUPAJ  več kot 50 mio. EUR 

2) Subvencije za lesnopredelovalna podjetja na katere je imelo Združenje lesne in pohištvene industrije le posreden vpliv, preko poudarjanja pomena predelave lesa v Sloveniji …:


MKO    
 Subvencije za prvo stopnjo predelave lesa    8 170 000 EUR 
 Subvencije za predelavo  lesa v mikro podjetjih  11 608 000 EUR
   
 MGRT  
 Različne subvencije lesnopredelovalnim podjetjem Slovenskega podjetniškega sklada v lesno predelovalna podjetja  13 000 000 EUR
 Subvencije   1 557 000 EUR
 Krediti    6 000 000 EUR
   
 SKUPAJ    več kot 40 mio. EUR 

 

S formiranjem Direktorata za lesarstvo so tudi od leta 2016 do leta 2022 za lesnopredelovalno panogo rezervirana povratna in nepovratna sredstva v višini 80 mio. EUR.

 

 

Članarina za Združenje lesne in pohištvene industrije


Mesečna članarina se določi na osnovi zadnjih veljavnih podatkov poročil, z razvrstitvijo v razred na osnovi uvrstitve v dve od treh kategorij, navedenih v  spodnji tabeli.


 

Razred   Št. zaposlenih  Prihodki v EUR Sredstva v EUR 
 Mesečna članarina v EUR
 1.  do 10  do 1.000.000  do 1.000.000  22
 2.  do 20  do 1.500.000 do 1.500.000   33
 3.  do 30  do 2.000.000  do 2.000.000  44
 4.  do 50  do 3.000.000  do 2.500.000  55
 5.  do 100  do 5.000.000  do 3.000.000  88
 6.  do 200  do 10.000.000  do 5.000.000  132
 7.  do 300  do 15.000.000  do 7.500.000  198
 8.  do 400  do 20.000.000  do 12.000.000  264
 9.  do 500  do 25.000.000  do 15.000.000  341
 10.  do 600  do 30.000.000  do 20.000.000  418
 11.  do 750  do 40.000.000  do 30.000.000  495
 12.  nad 750  nad 40.000.000  nad 30.000.000  605

 

Članarina za skupne naloge GZS

Osnova za obračun članarine je podatek o zaposlenih in bruto plačah iz zadnjega letnega poročila.

Osnova za obračun članarine po stopnji za 8. in 9. razred je podatek o bruto plačah iz zadnjega letnega
poročila. Članarina se obračuna po stopnji 0,0415 %.

Minimalna letna članarina za 8. in 9. razred je 180 €. Najvišja članarina za 8. razred je 5.400 € in za 9. razred 6.350 EUR .

 Razred  Št. zaposlenih Letna članarina v EUR 
1.   do 1  60
2.  od 2 do 4  70
3.  od 5 do 9  75
4.  od 10 do 14  100
5.  od 15 do 19  110
6.  od 20 do 24  170
7.  od 25 do 29  180
8.  od 30 do 999  po stopnji 0,0415%
9.  nad 1000  po stopnji 0,0415%

Prijavnico za vstop v GZS in Združenje najdete na spletni strani Članskega centra GZS