Načela delovanja


Pogodbeni inženiring - Izvajalec

  • Izvajalec mora projektirati (v obsegu, določenem v Pogodbi), izvesti in dokončati dela v skladu s Pogodbo in inženirjevimi navodili in odpraviti vse napake na delih.
  • Izvajalec mora priskrbeti obratno opremo in svoje dokumente, navedene v Pogodbi, in vse svoje osebje, blago, potrošni material in druge stvari in storitve, začasne ali trajne narave, ki so potrebne na tem projektu in zanj, za njegovo izvedbo, dokončanje in odpravo napak.

Avtor: Združenje za inženiring