Pospeševalec sprememb


  • Država se smatra za sposobno in gospodarno, če ima razvit inženiring in dejavnost K
  • Vsaka gospodarska in javna dejavnost mora razvijati svetovalni in izvedbeni inženiring za svoje potrebe
  • Država vpliva na povečevanje in razvitost konkurenčnosti gospodarstva s povečevanjem deleža dejavnosti K
  • Na razvoj in varstvo konkurence za poslovanje v EU vpliva GZS z vzpodbujanjem  aktivnosti za razvoj dejavnosti K
  • Gibalo razvoja gospodarstva je razvit domači inženiring, tuji je dražji in izkoriščevalski
  • Inženiring je gospodarska dejavnost, ki ustvarja veliko poslovnih priložnosti.

Avtor: Združenje za inženiring