Poslovanje družb in samostojnih podjetnikov skupine 74.20


po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje (Projektiranje, inženiring) v letu 2005


Celotno besedilo je objavljeno v pripetem dokumentu.


Avtor: Janez Ramovš, Silva Rantaša
Pripeti dokumenti