Poslovanje gospodarskih družb (GD) področja M v letu 2008 in prvi polovici 2009


Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti v kateri se nahaja oddelek 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje s skupinami in razredi


Celotno besedilo je objavljeno v pripetem dokumentu.


Avtor: Janez Ramovš, mag. Vekoslav Korošec, Silva Rantaša
Pripeti dokumenti