Poslovanje gospodarskih družb in majhnih samostojnih podjetnikov skupine 74.20 v letu 2007


po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje (Projektiranje, inženiring)


Celotno besedilo je objavljeno v pripetem dokumentu.


Avtor: Janez Ramovš, mag. Vekoslav Korošec, Silva Rantaša
Pripeti dokumenti