Problematika nelojalne konkurence


Upravni Združenja za svetovalni inženiring je na svoji  8. redni seji oktobra 2008 obravnaval problematiko nerealno nizkih cen za inženirske storitve predvsem za gradbeni nadzor in izdelavo projektne dokumentacije.

V konkurenčnih pogojih na trgu nekateri ponudniki ponujajo ceno svojih storitev, ki je nenormalno nizka in vpliva na kakovost storitev. Posledice slabo izdelane projektne dokumentacije in gradbenega nadzora so lahko hude, saj vplivajo na stroške  in termine  gradnje.

Združenje za svetovalni inženiring (ZISP) podpira uvajanje kriterijev za izbiro svetovalnega inženirja na osnovi kakovosti in ne izključno na osnovi najnižje cene.

Združenje za svetovalni inženiring poziva člane, ki imajo težave pri razpisih kjer nastopajo ponudniki z  neprimerno nizko ceno, da o tem obvestijo združenje, ki bo primerno ukrepalo pri pristojnih inštitucijah.


Avtor: Upravni odbor Združenja za svetovalni inženiring (ZISP)