Mreža za inovativnost


Člani mreže za inovativnost prihajajo iz inštitucij, univerze, zavoda za zaposlovanje in iz razvojnih oddelkov večjih podjetij, pa tudi inovatorji posamezniki sodelujejo pri posameznih akcijah. V Mrežo so včlanjeni tudi študentje tehničnih in tehnoloških fakultet (društvo BEST). Mreža za inovativnost  želi spodbujati kreativnost in inovativnost v podjetjih in pri posameznikih, ter prispevati k promociji “kulture” inovativnega in kreativnega razmišljanja  v okolju. Konkretno to tudi pomeni, da gre za spodbujanje in nagrajevanje ter razvoj in uporabo inovacij v podjetjih in njihovo izmenjavo ter trženje inovacij.

Zbornica vzpostavlja tudi prostor za neposredno podporo članom pri razvoju in uveljavljanju njihovih inovacij tako od osnovnih usmeritev pri pripravi dokumentacije v zvezi z različnimi prijavami na razpise, kot tudi z izobraževanjem in pravnimi nasveti pri uporabi predpisov in zakonodaje s področja zaščite intelektualne lastnine, patentov in blagovnih znamk. 

Zakaj je podporni servis tako zelo pomemben za inovativna podjetja?

V prvi vrsti gre za zmanjšanje tveganja pri sprejemanju poslovnih odločitev predvsem pri podjetjih s krajšim stažem na trgu, ki so tudi najbolj občutljiva. Oblikovanje sistematičnega pristopa do teh vprašanj je ključnega pomena za mnoge podjetnike, ki ne vedo, kam bi se obrnili s svojo novo zamislijo, ko bi jo radi preverili, registrirali, poiskali financerje, jo plasirali na nove trge. Podporni center za inovacije, ki ga želi Mreža za inovativnost oblikovati za inovatorje, bo na ta način vplival na povečanje konkurenčnosti in informiranosti prav tistih nosilcev razvoja in napredka, ki zaradi svojega razvojnega dela nimajo časa iskati in raziskovati na trgu tudi druge – pa čeprav pomembne informacije, ki so relevantne za njihovo inovativno podjetje. Mreža za inovativnost pa naj bi sčasoma postala tudi mesto dostopa do najnovejše poslovne inteligence in novih znanj v vseh gospodarskih sektorjih v regiji.

Mreža mora omogočiti tudi dostopnost talentov do sodelovanja z gospodarstvom v regiji in dostop delodajalcev do teh talentov.

Tudi na ta način bomo povečali splošno poznavanje vprašanja inovacij in posredno vplivali na regionalno in lokalno politiko do inovativnosti in inovacij.

Nadaljujemo z razpisom za najboljše inovacije v gospodarstvu za pretekli dve leti in strokovna komisija izbere najboljše med njimi. S promocijo produktov in zaščitenih inovacij, pa tudi dobrih idej in inovativnosti na prireditvi Inovativnost, izzivi gospodarskega razvoja, tudi v težjih gospodarskih razmerah vztrajamo prav zaradi naših članov.  S pripravo in organizacijo takšne prireditve želimo v nekaj letih oblikovati osrednjo manifestacijo – festival uspešnega gospodarstva osrednjeslovenske regije, na kateri se bodo izmenjevale domače in tuje dobre ideje in ustvarjale pogoje za nove delovne teame in partnerstva.  Seveda, bo to postala tudi prireditev medsebojno povezanih podjetij in podjetniških iniciativ. 


Avtor: GZS Zbornica osrednjeslovenske regije