Program Inovativna Slovenija


Program pokriva celoten proces podpore inovativnosti, od ideje in razvoja preko zaščite intelektualne lastnine, povezovanja s partnerji do umestitve inovacije na mednarodni trg in seveda promocije inovacij. Cilj je z izvajanjem aktivnosti na različnih področjih spodbuditi inovativno klimo v Sloveniji ter s tem doprinesti k uspešnemu prodoru slovenskih inovacij na tuje trge.

Več si lahko ogledate na POVEZAVI.