Projekti

Interreg projekt CINEMA 

CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE
DANUBE REGION – 1.6.2020 – 30.11.2022 


Cilj projekta je izboljšanje pogojev za kreativno industrijo in obnovo mest v Podonavju


  • Umeščanje kreativnih, trgovskih, prodajnih asortimentov in podpore podjetjem za urbanizacijo starih mestnih jeder, objektov, itn.
  • Priprava katalogov ponudnikov in umeščanje v regijsko, mestno okolje ter načrtno povezovanje gospodarskih subjektov (d.o.o., sp.) in posameznikov v lokalno okolje.