Zapri
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Seminar Stroški dela = vsi prejemki iz delovnega razmerja

Za vas organiziramo

 

Seminar

"Stroški dela = vsi prejemki iz delovnega razmerja"

V četrtek, 28. novembra 2013, od 9.00 do 12.00 ure

v sejni sobi Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

Poslovno uspešnost merimo z rezultati poslovanja. Ti nihajo v odvisnosti od različnih dejavnikov, prizadevanja delodajalcev pa vedno stremijo k čim večji poslovni uspešnosti ter k temu, da poslovni rezultati omogočajo nemoteno delovanje na daljši rok.

Pri merjenju in doseganju poslovnih rezultatov in poslovne uspešnosti so vedno v ospredju tudi stroški poslovanja. In sicer predvsem tisti, na katere lahko vplivamo sami v podjetju. Med pomembnejše stroške spadajo poleg materialnih in storitvenih tudi stroški dela, ki bodo glavna tema seminarja na katerega vas vabimo.

VSEBINA SEMINARJA:

  1. Vse o plači (komu, kdaj, zakaj, koliko in kako)
  2. Vse o nadomestilih plače
  3. Vse o dodatkih
  4. Vse o povračilih stroškov
  5. Vse o drugih prejemkih iz delovnega razmerja

NAMEN SEMINARJA

Pojasnili vam bomo kaj so stroški dela, kakšen delež v strukturi stroškov lahko glede na dejavnost dosegajo, kaj vse mora delodajalec plačati delavcu in je skrito med stroške dela, ki jih pravno opredelimo kot prejemke iz delovnega razmerja. Kaj zajema plača, zakaj in kdaj plačamo dodatke, v katerih primerih in v kakšni višini plačamo nadomestilo plače? Kako ravnati pri neupravičeni ali daljši upravičeni odsotnosti? Kateri so drugi osebni prejemki? Do kakšne višine mora delodajalec plačati delavca in še in še…Tematika je obsežna in vedno zanimiva ter aktualna.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Vodilnim delavcem in strokovnim sodelavcem zaposlenih v pravnem, kadrovskem ali finančno-računovodskem oddelku in vsem, ki se želijo z omenjeno tematiko bolje in natančneje seznaniti.

PREDAVATELJICA:
Cvetka Furlan, diplomirana ekonomistka,
samostojna svetovalka v Pravni službi GZS je strokovnjakinja za ekonomske vidike individualnih in kolektivnih delovnih razmerij.Predavateljica ima dolgoletne izkušnje v gospodarstvu kjer je opravljala dela na operativnih, vodilnih in vodstvenih delovnih mestih s področja financ, računovodstva in kontrolinga v kovinsko predelovalni dejavnosti in lesni industriji.Njena specialna znanja se nanašajo na organizacijsko in ekonomsko pripravo in izvedbo programov za izboljšanje konkurenčnosti podjetij.Za svoje delo je prejela priznanje združenja Manager.

KOTIZACIJA:

Za člane GZS znaša kotizacija 90,00 EUR + DDV, za ostale udeležence znaša kotizacija 140,00 EUR + DDV na udeleženca. 

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom posveta na poslovni račun GZS  številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja ter potrdilo o plačilu poslati po faksu na dan plačila ( F.: 04/20 18 309 / M.: mojca.umek@gzs.si ).

Prijave sprejemamo do torka 26.11.2013 na e-naslov mojca.umek@gzs.si, ali faks 04/ 20 18 309. Morebitne odjave sprejemamo do ponedeljka 25.11.2013do 12.00 ure.Pri kasnejši odjavi kotizacije ne vračamo.

Verjamemo, da je tematika zelo aktualna, zato vljudno vabljeni!

pripone/38908/PRIJAVNICA 28.11.2013.doc


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.