Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Cenik - Javne listine

   

   Cenik v pdf.

  Spodaj navedene listine izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi podeljenega javnega pooblastila. DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

  LICENCE ZA PREVOZE V CESTNEM PROMETU Cena v EUR
  (DDV se ne obračuna)
  Odločba o podelitvi licence  195,00
  Izvod licence za vozilo 55,00
  Odločba o spremembi licence  97,00
  Dvojnik izvoda licence 20,00
  Dvojnik certifikata licence 45,00
  Potrdilo za voznika državljana nečlanice EU 10,00
  Avto-taksi nalepka 18,00
   Sprememba upravljavca prevozov  10,00
   Prenos izvoda licence 10,00 
   Sprememba registrske številke - evidentiranje  10,00
   Potrdilo za prevoz oseb z avtobusom za lastne potrebe v mednarodnem prometu 20,00 

   

  DOVOLILNICE ZA MEDNARODNI CESTNI PROMET
  CEMT dovolilnica 275,00
  Dovolilnica 5,00
  Mesečna CEMT dovolilnica 23,00

  ZUNANJETRGOVINSKE LISTINE
  ATA zvezek (komplet brez tranzitnih listov)* 53,00
  ATA zvezek (komplet z tranzitnimi listi)*  75,50
  Prva ali zadnja nosilna stran ATA zvezka 13,00
  Notranji list ATA zvezka 4,50
  Potrdilo o poreklu blaga "Certificate of Origin" 11,68
  Potrdilo o poreklu blaga "Certificate of Origin" - razširjeno  15,30

  * Pred izdajo ATA zvezka je potrebno še plačilo zavarovalne premije v višini 0,37 % oz.  najmanj 10 EUR. 

  Cenik - Druge listine in storitve

  Na spodaj navedene cene se obračuna še DDV.     Cena v EUR (DDV vključen)
  Član GZS Nečlan GZS
  Potrditev drugih listin v mednarodnem prometu s članstvom GZS 6,10 Potrditev ni možna
  Potrdilo o registraciji podjetja v poslovnem in sodnem registru 24,40 73,20
  Obrazec potrdila o poreklu blaga FORM A 1,83 2,44
  Potrdilo o članstvu GZS Brezplačno Izdaja ni možna  Cena v EUR (DDV vključen)
  Stroški pošiljanja 3,50


  Cenik velja od 13. 5 .2019.
   

  Uradne ure so od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure.

  Plačilo lahko izvedete:

  • z nakazilom na račun GZS, Dimičeva 13, Ljubljana:
   NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali SKB SI56 0310 0100 2177 231, sklic: 00 1200 - matična številka podjetja,  vlogi priložite kopijo potrdila o plačilu ali
  • plačate z gotovino na oddelku Javne listine (plačilo s plačilnimi karticami ni možno)


  Listine lahko naročite:

  • po pošti: GZS – Javne listine, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana,
  • po e-pošti,
  • osebno v času uradnih ur.

   Izdane listine vam lahko:

  • pošljemo po pošti na vaš naslov ali
  • jih prevzamete osebno v času uradnih ur.

  Lokacija

  Oddelek JAVNE LISTINE je lociran v poslovni stavbi CPU, za poslovno stavbo GZS, v 1. nadstropju (Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana). 
  Parkirate lahko brezplačno na zunanjem parkirišču za poslovno stavbo GZS in CPU. Pri zapornici pozvonite in povejte kam ste namenjeni.