Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Cenik - Javne listine

  Cenik v pdf

  Spodaj navedene listine izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi podeljenega javnega pooblastila. DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

  LICENCE ZA PREVOZE V CESTNEM PROMETU Cena v EUR
  (DDV se ne obračuna)
  Odločba o podelitvi licence in certifikat licence 176,26
  Izvod licence za vozilo 48,07
  Odločba o spremembi licence z novimi listinami 88,13
  Dvojnik izvoda licence 16,02
  Dvojnik certifikata licence 40,06
  Potrdilo za voznika državljana nečlanice EU 8,00
  Oznaka za avto- taksi vozila - avto-taksi nalepka 16,00

  Primeri izračuna:
  NOVA LICENCA: odločba 176,26 + vozilo 48,07  +  voznik 8 = 232,33 EUR
  OBNOVA LICENCE: odločba 176,26 + vozilo 16,02  +  voznik 8 = 200,28 EUR
  SPREMEMBA LICENCE: odločba 88,13 + vozilo 16,02  +  voznik 8 = 112,15 EUR

  DOVOLILNICE ZA MEDNARODNI CESTNI PROMET
  CEMT dovolilnica 250,37
  Dovolilnica 3,75
  Mesečna CEMT dovolilnica 20,86

  ZUNANJETRGOVINSKE LISTINE
  ATA zvezek (komplet brez tranzitnih listov)* 53,00
  ATA zvezek (komplet z tranzitnimi listi)*  75,50
  Prva ali zadnja nosilna stran ATA zvezka 13,00
  Notranji list ATA zvezka 4,50
  Potrdilo o poreklu blaga "Certificate of Origin" 11,68
  Potrdilo o poreklu blaga "Certificate of Origin" - razširjeno  15,30

  * Pred izdajo ATA zvezka je potrebno še plačilo zavarovalne premije v višini 0,37 % oz.  najmanj 10 EUR. 

  Cenik - Druge listine in storitve

  Na spodaj navedene cene se obračuna še DDV.     Cena v EUR (DDV vključen)
  Član GZS Nečlan GZS
  Potrditev drugih listin v mednarodnem prometu s članstvom GZS 6,10 Potrditev ni možna
  Potrdilo o registraciji podjetja v poslovnem in sodnem registru 24,40 73,20
  Obrazec potrdila o poreklu blaga FORM A 1,83 2,44
  Potrdilo o članstvu GZS Brezplačno Izdaja ni možna  Cena v EUR (DDV vključen)
  Stroški pošiljanja 3,50


  Cenik velja od 1. 9. 2017.
   

  Uradne ure so od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure.

  Plačilo lahko izvedete:

  • z nakazilom na račun GZS, Dimičeva 13, Ljubljana:
   NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali SKB SI56 0310 0100 2177 231, sklic: 00 1200 - matična številka podjetja,  
   Vlogi priložite kopijo potrdila o plačilu ali
  • plačate z gotovino na oddelku Javne listine (plačilo s plačilnimi karticami ni možno)


  Listine lahko naročite:

  • po pošti: GZS – Javne listine, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana,
  • po e-pošti,
  • osebno v času uradnih ur.

   Izdane listine vam lahko:

  • pošljemo po pošti na vaš naslov ali
  • jih prevzamete osebno v času uradnih ur.

  Lokacija

  Oddelek JAVNE LISTINE je lociran v poslovni stavbi CPU, za poslovno stavbo GZS, v 1. nadstropju (Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana). 
  Parkirate lahko brezplačno na zunanjem parkirišču za poslovno stavbo GZS in CPU. Pri zapornici pozvonite in povejte kam ste namenjeni.