Zapri
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: PAUM - pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev, 27.05. in 03.06.2010

V sodelovanju s CPU pri GZS organiziramo cenovno zelo ugodno dvodnevno delavnico za usposabljanje mentorjev praktičnega usposabljanja z delom in mentorjev praktičnega izobraževanja, ki poteka po programu, sprejetem na GZS.

Delavnica bo v četrtek, 27. maja in v četrtek 03. junija 2010 med 9.00 in 16.00 uro
v sejni sobi GZS Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

Ste ali želite postati mentor, ki v podjetju zna:

  • · motivirati mlade za uspešno izobraževanje v delovnem procesu,
  • · učinkovito prenašati znanja in spretnosti mladim in sodelavcem,
  • · vzpostaviti odlične medsebojne odnose,
  • · učinkovito in prepričljivo komunicirati,
  • · prepoznati, razumeti in ustvarjalno razreševati konflikte …?

Program Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev je pravapot za vas in vaše podjetje!

1. Cilji usposabljanja:

Splošni cilj programa Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev je usposobitiudeležence za izvajanje mentorstva pri praktičnem izobraževanju ali usposabljanju z delomna določenem strokovnem področju, s poudarkom umestitve pedagoške in izobraževalnedimenzije v gospodarsko okolje. V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetenceučinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti na področjupraktičnega izobraževanja ter usposabljanja z delom. Udeleženci seminarja se usposobijoza izvajanje poučevanja in uvajanja mladih, ki prihajajo iz šol v delo ter sodelavcev, ki seprvič uvajajo v delo.

2. Udeleženci:

  • osvojijo postopke načrtovanja, izvajanja in poučevanja v delovnem procesu ter spoznajo orodja, ki jih pri tem uporabljajo
  • osvojijo veščine uspešne medsebojne komunikacije, ki spremljajo proces izmenjave znanja
  • spoznajo značilnosti sistema izobraževanja, s poudarkom na vseh ravneh poklicnega in strokovnega izobraževanja.

3. Pogoji za vključitev v usposabljanje:

Pogoj za vključitev v program je

  • najmanj končana srednja poklicna (3 letna) ali druga popolna srednja šola v skladu s predpisi (mentorji praktičnega usposabljanja z delom – mentor dijakom)
  • najmanj končana višja šola (mentorji praktičnega izobraževanja – mentorštudentom)

4. Pogoji za uspešno končanje usposabljanja:

Po končanem programu kandidat izdela in zagovarja kompleksno seminarsko nalogo, kivsebuje pisno pripravo letnega operativnega programa za izvajanje praktičnegausposabljanja v delovnem procesu in pisno pripravo za učno enoto (delovno vajo) in setako usposobi za mentorstvo praktičnega izobraževanja v delovnih procesih.

5. Organizacijski podatki:

Usposabljanje bo izvedeno v obliki delavnic, 2 krat po 8 andragoških ur. Program izvajajostrokovnjaki, ki imajo poleg strokovne usposobljenosti tudi bogate praktične izkušnje priposredovanju znanj. Glede na strukturo udeležencev bodo predavatelji prilagodili tudi vsebino.

6. Cena usposabljanja:

Cena dvodnevnega usposabljanja na osebo je 228,00 EUR + 20% DDV in vključuje:stroške predavateljev, delovno gradivo, uporabo tehničnih pripomočkov, 2 x pogostitev in napitke ter potrdila o udeležbi na usposabljanju. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom usposabljanja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3030 +matična številka podjetja.

Število mest je omejeno, prijave sprejemamo do zapolnitve mest, odjave možne do25.5.2010 do 12.00 ure, na e-naslov: spela.lapuh@gzs.si , pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.