Zapri

Sodelujoči pri projektu


Metka Penko Natlačen, univ. dipl. pravnica, vodja projekta, Pravna služba GZS
Cvetka Furlan, diplomirana ekonomistka, strokovna sodelavka, Pravna služba GZS
Urška Sojč, univ. diplomirana pravnica, strokovna sodelavka, Pravna služba GZS
Aleš Bortek, univ. diplomirani pravnik, strokovni sodelavec, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

 

Predstavniki združenj/zbornic dejavnosti:

Irma Butina, Medijska zbornica
mag. Petra Prebil Bašin, Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo
mag. Vida Kožar, Podjetniško-trgovska zbornica
Vladimir Kukavica, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
mag. Gregor Ficko, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala Boštjan Udovič, Zbornica za poslovanje z nepremičninami


Certifikat mediatorja so pridobili:

Aleš Bortek (PERGAM),
Ignacija Valenčič (PERGAM),
Tanja Križman Vezočnik (GZS),
Petra Flerin (GZS),
Urska Sojč (GZS),
mag. Ines Gergorič (GZS),
Ana Lučka Pirnat (GZS),
Željko Jokić (GZS),
mag. Petra Prebil Bašin (GZS),
mag. Tanja Faganel (GZS),
mag. Nina Šab (GZDBK),
Vesna Kemper (VIPAP)

 

Iz Mediacijske skupine ARDS 2009–2011 so pridruženi:

Alenka Samec (POMGRAD),
Stanislav Papež (s. p.),
Duška Feri (Tržni inšpektorat),
Andreja Abram (s. p.),
dr. Tjasa Strobelj (odvetnica),
Robi Grah (Murska Sobota),
Metka Penko Natlačen, vodja projekta
dr. Tanja Pia Metelko, vodja izobraževalnega programa