Spremembe Direktive 2002/95/ES


Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Spremembe direktive 2002/95/ES:

·          2005/618/ES (18. avgusta 2005) – za namene določitve največjih vrednosti koncentracij za nekatere nevarne snovi

·          2008/35/ES glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

Directive

Direktiva

·    Commission Decision 2005/618/EC of 18 August 2005 amending Directive 2002/95/EC (RoHS) of the European Parliament and of the Council for the purpose of establishing the maximum concentration values for certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (notified under document number C(2005) 3143).

·    Odločba Komisije 2005/618/ES z dne 18. avgusta 2005 o spremembi Direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta za namene določitve največjih vrednosti koncentracij za nekatere nevarne snovi v električni in elektronski opremi

·    Directive 2008/35/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment as regards the implementing powers conferred on the Commission (RoHS)

·    Direktiva 2008/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2002/95/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

Spremembe priloge k Direktivi 2002/95/ES zaradi prilagoditve v zvezi s tehničnim napredkom in se nanašajo na izjeme:

Legislation /Zakonodaja

Council and Commission Decisions

Odločbe Sveta, Odločbe Komisije

·    Commission Decision 2005/717/EC of 13 October 2005 amending for the purposes of adapting to the technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (notified under document number C(2005) 3754).

·    Odločba Komisije 2005/717/ES z dne 13. oktobra 2005 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

·    Commission Decision 2005/747/EC of 21 October 2005 amending for the purposes of adapting to technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (notified under document number C(2005) 4054).

·    Odločba Komisije 2005/747/ES z dne 21. oktobra 2005 o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi zaradi prilagoditve v zvezi s tehničnim napredkom

·    Commission Decision 2006/310/EC of 21 April 2006 amending, for the purposes of adapting to the technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of lead (notified under document number C(2006) 1622).

·    Odločba Komisije 2006/310/ES z dne 21. aprila 2006 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

·    Commission Decision 2006/690/EC of 12 October 2006 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of lead in crystal glass

·    Odločba Komisije  2006/690/ES z dne 12. oktobra 2006 o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES glede izjem pri uporabi svinca in kristalnega stekla zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

·    Commission Decision 2006/691/EC of 12 October 2006 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of lead and cadmium

·    Odločba Komisije 2006/691/ES z dne 12. oktobra 2006 o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES glede izjem pri uporabi svinca in kadmija zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

·    Commission Decision 2006/692/EC of 12 October 2006 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of hexavalent chromium (notified under document number C(2006) 4791)

·    Odločba Komisije 2006/692/ES z dne 12. oktobra 2006 o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES glede izjem pri uporabi šestvalentnega kroma zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

·    Commission Decision 2008/385/EC of 24 January 2008 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of lead and cadmium

·    Odločba Komisije 2008/385/ES z dne 24. januarja 2008 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca in kadmija zaradi prilagajanja tehničnemu napredku

·    Commission Decision 2009/428/EC of 4 June 2009 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards the exemption for an application of lead as impurity in RIG Faraday rotators used for fibre optic communication system

·    Odločba Komisije 2009/428/ES z dne 4. junija 2009 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca kot nečistoče v Faradayevih rotatorjih RIG, ki se uporabljajo v komunikacijskih sistemih z optičnimi vlakni, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

·    Commission Decision 2009/443/EC of 10 June 2009 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of lead, cadmium and mercury

·    Odločba Komisije 2009/443/ES z dne 10. junija 2009 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca, kadmija in živega srebra zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

Other related documents (UK) / Ostali dokumenti (le v angleščini)

·    Ruling of the European Court of Justice in Joined Cases C-14/06 and C-295/06: Annulment of the exemption for DecaBDE (Point 2 of Commission Decision 2005/717/EC) while maintaining its effects until 30 June 2008.

Evropska komisija je dne 3. decembra 2008 objavila predlog novih sprememb ROHS direktive. Med pomembnejše predloge, ki lahko vplivajo na poslovanje podjetij, sodijo:

  • spremembe besedila, ki pojasnjujejo področje uporabe ter nekatere pojme
  • CE označevanje izdelkov z izjavo o ustreznosti
  • postopna vključitev kategorij »medicinske naprave« in »instrumenti za spremljanje in nadzor« v okvir RoHS
  • identifikacija 4 snovi evidentiranih za prednostno presojo o morebitni bodoči vključitvi na obstoječi seznam prepovedanih snovi

Velja poudariti, da predmetna revizija direktive poteka povsem ločeno ob vzporedne revizije, ki se nanaša na obstoječe izjeme.


Avtor: Aleš Hočevar

lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je da dnu te strani).