Tržne storitve

Oglaševanje v tiskanih medijih


  • Slovenska arbitražna praksa - strokovna revija o gospodarski arbitraži
  • Glas gospodarstva - poslovna revija z novicami iz gospodarstva 

Več informacij: 
Petja Orehek
T: 01 5898 480
E: petja.orehek@gzs.si