Združenje za gozdarstvo

Združenje za gozdarstvo


Združenje za gozdarstvo (ZG) pri GZS je največja asociacija gospodarskih družb in podjetnikov na tem področju v državi. Podjetja, ki so včlanjena v ZG pokrivajo več kot  90% tržni delež te panoge.

Slovensko proizvodno gozdarstvo je trajnostno in ekološko usmerjeno in po teh svojih lastnostih priznano in uveljavljeno po vsej Evropi. Ob uveljavljanju sodobnih tehnologij  in najnovejših metod menedžmenta, svojo moč črpa v stoletni tradiciji, ki jo imamo Slovenci na področju gozdarstva. Tako je dodana vrednost, ki jo ustvarjajo gozdarska podjetja na eni strani rezultat umnega dela in izkušenj naših prednikov od Pohorja do Snežnika, od Triglava do Kočevskega Roga , kakor tudi najsodobnejših tehnologij in metod dela sedanje ere.

Med pomembnejšimi nalogami, ki jih Združenje za gozdarstvo opravlja za svoje člane so:

  • opravljanje storitev za člane združenja pri reševanju pravnih, ekonomsko-finančnih in drugih vprašanj,
  • spremljanje stanja na domačem in zunanjem tržišču zaradi uspešnejšega plasmaja vseh proizvodov, nabave opreme in materiala kakor tudi za reguliranje cen proizvodov,
  • posredovanje pravnih mnenj in navodil članom združenja,
  • organiziranje skupnih akcij in vlaganje sredstev zainteresiranih članov združenja za napredek in dvig gozdne proizvodnje na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti in strokovnega izobraževanja kadrov,
  • kolektivno dogovarjanje s predstavniki sindikatov,
  • usklajevanje zakonodaje RS in EU,
  • sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
  • spremljanje finančnih trgov v senci recesije in finančne krize,
  • sodelovanje z ostalimi združenji v interesu svojih članov.

Avtor: Direktor ZG: Jože Sterle