*
*
*
*
*
*Transakcijski račun NLB d.d. Ljubljana, številka: SI56 0292 4001 7841 495, sklic: 00 2230 - 591
Verifikacija: