Prijava na Strokovni posvet na temo komunalnih čistilnih naprav

Kotizacija

  • za fizično udeležbo (velja za do 35 udeležencev): 120 EUR + DDV, člani GZS, 240 EUR + DDV ostali
  • za on-line sodelovanje na dogodku: 80 EUR + DDV, člani GZS, 160 EUR + DDV ostali

Višina kotizacije za člane GZS velja ob poravnani članarini!
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 2 dni pred začetkom oz. do 9. septembra 2020 na transakcijski račun NLB d.d. Ljubljana, številka: SI56 0292 4001 7841 495, sklic: 00 2230-591.

Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno.

Strokovni posvet na temo Komunalnih čistilnih naprav (KČN) do 2.000 PE Pri izdelavi okoljevarstvenih dovoljenj za komunalne čistilne naprave se ARSO pri komunikaciji s projektanti, ki za ta dovoljenja zaprosijo, sooča z raznimi izzivi, kot so nedorečeno izrazoslovje, izbira ustreznih tehnologij čiščenja glede na lokacijo naprav, urejanje ponikovalnih objektov, kadar gre za posredno odvajanje odpadnih vod in splošnim razumevanjem tematike vseh v proces udeleženih deležnikov.
PODATKI PODJETJA
*
*
*
*
PODATKI KONTAKTNE OSEBE
*
*
*
UDELEŽENCI
KOTIZACIJA
*
Pravno obvestilo

*


Verifikacija