Strateški svet za investicije in gradbeništvo (SSIG)

Člani Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) pri GZS

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK FUNKCIJA PODJETJE
1. Marko Brezigar generalni direktor 2TDK, d.o.o.
2. Sandi Viršek direktor ARAO
3. mag. Edo Škufca član uprave CGP, d.d.
4. Boštjan Rigler generalni direktor Hidrotehnik d.o.o.
5. mag. Neža Kodre direktorica Direkcija RS za vode
6. Jure Kač direktor DRI d.o.o.
7. Karmen Praprotnik v. d. direktorica DRSI
8. mag. Aleksander Mervar direktor ELES, d.o.o.
9. Vido Jagodic direktor GGD, d.d.
10. dr. Rok Cajzek pomočnik direktorja GIC Gradnje
11. mag. Gregor  Ficko direktor GZS - ZGIGM
12. mag. Vekoslav Korošec predsednik GZS - SSEP
13. mag. Slovenko Henigman direktor, sekretar SSIG GZS - ZSI
14. dr. Franc Sinur direktor IBE d.d.
15. Kristjan Mugerli direktor Kolektor CPG, d.o.o.
16. mag. Vera Dodig predsednica UO ZING AETERNA d.o.o.
17. mag. Dušan Ogrizek direktor LINEAL, d.o.o.
18. dr. Lidija  Kegljevič  Zagorc državna sekretarka MNVP
19. Tadej Pfajfar predsednik uprave LUZ d.d.
20. Primož Petrič direktor MAPRI, d.o.o.
21. dr. Samo Peter Medved podžupan MO Maribor
22. mag. Miran  Gajšek državni sekretar MNVP
23. Matija Krajnc direktor investicij PETROL, d.d.
24. Marjan Pipenbaher direktor Pipenbaher inženirji, d.o.o.
25. Andrej Jan direktor PNZ, d.o.o.
26. Iztok  Polanič predsednik uprave POMGRAD d.d.
27. Janez Škrabec direktor RIKO, d.o.o.
28. Urban Žigante glavni direktor SAVAPROJEKT d.d.
29. mag. Črtomir Remec direktor SSRS
30. Anton Žagar predsednik uprave SŽ-ŽGP, d.d.
31. Andrej Poglajen direktor TRGOGRAD, d.o.o.
32. prof. dr. Žiga  Turk profesor UL FGG
33.  dr. Aleš Žnidarič direktor ZAG
 34.  Andrej Lešnjak  direktor  Q TECHNA
 35.  mag. Uroš  Mikoš  predsednik  SSIG
 37. Alenka Muhič članica uprave DARS  d.d.