Strateški svet za investicije in gradbeništvo (SSIG)

Člani Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) pri GZS

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK FUNKCIJA PODJETJE
1. Marko Brezigar generalni direktor 2TDK, d.o.o.
2. Sandi Viršek direktor ARAO
3. mag. Edo Škufca član uprave CGP, d.d.
4. Boštjan Rigler direktor, član uprave za komercialo in operativo Hidrotehnik d.o.o.
5. mag. Neža Kodre direktorica Direkcija RS za vode
6. Jure Kač direktor DRI d.o.o.
7. Bojan Tičar direktor DRSI
8. mag. Aleksander Mervar direktor ELES, d.o.o.
9. Vido Jagodic direktor GGD, d.d.
10. dr. Rok Cajzek pomočnik direktorja GIC Gradnje
11. mag. Gregor  Ficko direktor GZS - ZGIGM
12. mag. Vekoslav Korošec direktor GZS - ZING
13. mag. Slovenko Henigman direktor, sekretar SSIG GZS - ZSI
14. dr. Franc Sinur svetovalec uprave IBE d.d.
15. Kristjan Mugerli direktor Kolektor CPG, d.o.o.
16. mag. Vera Dodig predsednica UO ZING AETERNA d.o.o.
17. mag. Dušan Ogrizek direktor LINEAL, d.o.o.
18.
19. Tadej Pfajfar predsednik uprave LUZ d.d.
20. Primož Petrič direktor MAPRI, d.o.o.
21. dr. Samo Peter Medved podžupan MO Maribor
22. mag. Miran  Gajšek vodja oddelka za urejanje prostora MOL
23. Matija Krajnc direktor investicij PETROL, d.d.
24. Marjan Pipenbaher direktor Pipenbaher inženirji, d.o.o.
25. Andrej Jan direktor PNZ, d.o.o.
26. Iztok  Polanič predsednik uprave POMGRAD d.d.
27. Janez Škrabec direktor RIKO,d.o.o.
28. Urban Žigante glavni direktor SAVAPROJEKT d.d.
29. mag. Črtomir Remec direktor SSRS
30. Anton Žagar predsednik uprave SŽ-ŽGP, d.d.
31. Andrej Poglajen direktor TRGOGRAD, d.o.o.
32. prof. dr. Žiga  Turk profesor UL FGG
33.  dr. Aleš Žnidarič direktor ZAG