Strateški svet za investicije in gradbeništvo (SSIG)

Člani Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) pri GZS

Zap. št. IME PRIIMEK PODJETJE
1. Mag. Sonja Šmuc,  generalna direktorica GZS
Predsednica SSIG
GZS
2. Mag. Slovenko Henigman, direktor ZSI
Sekretar SSIG
GZS - Združenje za svetovalni inženiring
3. Edo Škufca, član uprave CGP d.d.
4. Dr. Tomaž Vidic, predsednik uprave DARS d.d.
5. Tomaž Prohinar, direktor Direkcija RS za Vode
6. Jure Kač, direktor DRI d.o.o.
7. Damir Topolko, direktor DRSI
8. Mag. Aleksander Mervar, direktor ELES, d.o.o.
9. Blaž Miklavčič, glavni direktor GH Holding d.o.o
10. Stanislav Remic, direktor Gorenjska gradbena družba d.d.
11. Mag. Vekoslav Korošec, v. d. direktor GZS – Združenje za inženiring
12. Mag. Jože Renar, direktor GZS – ZGIGM
13. Mag. Uroš Mikoš, glavni direktor IBE d.d.
14. Dr. Zoran Marinšek, svetovalec glavnega direktorja INEA d.o.o.
15. Mag. Gregor Ficko, direktor JKP Radlje ob Dravi
16. Kristjan Mugerli, direktor Kolektor CPG
17. Mag. Miran Gajšek MOL
18. Andrej Jan, direktor PNZ
19. Iztok Polanič, predsednik uprave POMGRAD d.d.
20. Peter Žigante, glavni direktor Savaprojekt, d.d.
21. Tine Svoljšak, direktor Slovenske železnice d.o.o.
22. Prof. dr. Žiga Turk UL FGG
23. Prof. dr. Miroslav Premov, redni profesor UM FGPA
24. Andraž Legat, direktor ZAG