Strateški svet za investicije in gradbeništvo (SSIG)

Člani Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) pri GZS

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK FUNKCIJA PODJETJE
1. Pavle Hevka generalni direktor 2TDK, d.o.o.
2. Sandi Viršek direktor ARAO
3. mag. Edo Škufca član uprave CGP, d.d.
4. Boštjan Rigler član uprave  DARS, d.d.
5. mag. Neža Kodre vršilka dolžnosti direktorja Direkcija RS za vode
6. Jure Kač direktor DRI d.o.o.
7. Bojan Tičar direktor DRSI
8. mag. Aleksander Mervar direktor ELES, d.o.o.
9. Stanislav Remic direktor GGD, d.d.
10. dr. Rok Cajzek pomočnik direktorja GIC Gradnje
11. mag. Gregor  Ficko direktor GZS - ZGIGM
12. mag. Vekoslav Korošec direktor GZS - ZING
13. mag. Slovenko Henigman direktor, sekretar SSIG GZS - ZSI
14. mag. Uroš Mikoš svetovalec uprave IBE d.d.
15. Kristjan Mugerli direktor Kolektor CPG, d.o.o.
16. mag. Vera Dodig predsednica UO ZING Korona d.d.
17. mag. Dušan Ogrizek direktor LINEAL, d.o.o.
18. Robert  Rožac član uprave Luka Koper d.d.
19. Tadej Pfajfar predsednik uprave LUZ d.d.
20. Primož Petrič direktor MAPRI, d.o.o.
21. dr. Samo Peter Medved podžupan MO Maribor
22. mag. Miran  Gajšek vodja oddelka za urejanje prostora MOL
23. Matija Krajnc direktor investicij PETROL, d.d.
24. Marjan Pipenbaher direktor Pipenbaher inženirji, d.o.o.
25. Andrej Jan direktor PNZ, d.o.o.
26. Iztok  Polanič predsednik uprave POMGRAD d.d.
27. Janez Škrabec direktor RIKO,d.o.o.
28. Peter Žigante glavni direktor SAVAPROJEKT d.d.
29. mag. Črtomir Remec direktor SSRS
30. Anton Žagar predsednik uprave SŽ-ŽGP, d.d.
31. Andrej Poglajen direktor TRGOGRAD, d.o.o.
32. prof.dr. Žiga  Turk profesor UL FGG
33.  dr. Aleš Žnidarič direktor ZAG