Strateški svet za investicije in gradbeništvo (SSIG)

Člani Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) pri GZS

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK FUNKCIJA PODJETJE
1. Pavle Hevka generalni direktor 2TDK, d.o.o.
2. mag. Edo Škufca član uprave CGP, d.d.
3. Boštjan Rigler član uprave DARS, d.d.
4. Roman Kramer v.d. direktorja Direkcija RS za vode
5. Jure Kač direktor DRI d.o.o.
6. Ljiljana Herga v.d. direktorice DRSI
7. mag. Alesander Mervar direktor ELES, do.o.
8. Stanislav Remic direktor GGD, d.d.
9. mag.Sonja Šmuc generalna direktorica GZS, predsednica SSIG GZS
10. mag. Gregor Ficko direktor GZS - ZGIGM
11. mag. Vekoslav Korošec direktor GZS - ZING
12. mag. Slovenko Henigman direktor, sekretar SSIG GZS - ZSI
13. mag. Uroš Mikoš glavni direktor IBE d.d.
14. dr. Zoran Marinšek svetovalec glavnega direktorja INEA d.o.o.
15. Kristjan Mugerli direktor Kolektor CPG, d.o.o.
16. Roberto Levanič direktor investicij Luka Koper d.d.
17. Tadej Pfajfar predsednik uprave LUZ d.d.
18. dr. Samo Peter Medved podžupan Mestna občina Maribor
19. mag. Miran Gajšek vodja oddelka za urejanje prostora MOL
20. Andraž Lipolt direktor področja investicije in tehnika PETROL, d.d.
21. Andrej Jan direktor PNZ, d.o.o.
22. Iztok Polanič predsednik uprave POMGRAD d.d.
23. Peter Žigante glavni direktor SAVAPROJEKT d.d.
24. mag. Črtomir Remec direktor SSRS
25. prof.dr. Žiga Turk profesor UL FGG
26. prof.dr.Miroslav Premrov profesor UM FGPA
27. dr. Aleš Žnidarič direktor ZAG
28. Tine Svoljšak direktor ŽGP, d.o.o.