Zapri

Novice


Arhiv: Konferenca Prihodnost na področju koriščenja nepovratnih sredstev, 3. februar 2011

Na konferenci o prihodnosti na področju koriščenja nepovratnih sredstev na GZS so predstavniki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, JAPTIja, Urada za Evropsko teritorialno sodelovanje, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za finance, spregovorili o stanju porabe sredstev, poenostavitvah pri poročanju in vodenju projektov, centraliziranih programih, predvsem pa predvidenih razpisih za leto 2011. Razpoložljivih sredstev v drugi finančni perspektivi je malo, saj je bil večji delež v preteklosti že uspešno črpan.

V nadaljevanju predstavljamo povzetek njihovih izvajanj, ki je članom ZPSD dostopen na zaprtih straneh.

Fotogalerija