Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Voščilo ZPSD

Arhiv: Voščilo ZPSD

Želimo vam vesele praznične dni, v prihajajočem letu pa v zdravju in sreči doseženih poslovnih in osebnih uspehov. Strokovna služba ZPSD

Arhiv: 14. EUATC konferenca, Tallinn, 25.–26. 4 . 2019

14. letna konferenca EUATC bo v aprilu 2019 potekala v mestu Tallinn v Estoniji. Odprt je poziv za prijavo prispevkov, več informacij pa je na voljo na uradni spletni strani konference https://t-update.com/

Arhiv: Izhodna gospodarska delegacija ob uradnem obisku predsednika RS Boruta Pahorja v Srbiji, 28. in 29. 1. 2019

Beograd, Palača Srbije, 28. in 29. januar 2019 Ob priložnosti uradnega obiska predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v Srbiji v sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Javno agencijo SPIRIT, Ministrstvom za zunanje zadeve RS, Slovenskim poslovnim klubom Beograd, Privredno komoro Srbije in GZS organiziramo obisk slovenske poslovne delegacije v Beogradu, pod pokroviteljstvom NLB. Srbske poslovne partnerje in institucije želimo na poslovnem forumu z bilateralnimi srečanji med podjetji (B2B) nagovoriti tudi z novimi poslovnimi predlogi, izmenjati informacije o poslovnih priložnostih in utrditi obstoječe sodelovanje na področjih: - digitalizacija poslovanja in uprave, - krožno gospodarstvo, - turizem, - ostale, z zgornjimi povezane, dejavnosti. Dodatne informacije: Matej.Rogelj@gzs.si, T 01/58 98 159. Več: https://www.gzs.si/Dogodki/28-01-2019/izhodna-gospodarska-delegacija-v-srbijo

Arhiv: Kako do dobre uporabniške izkušnje na spletni strani in aplikacijah?, GZS, 23. 1. 2019

Izobraževanja v okviru Hitre akademije digitalnega marketinga so namenjena podjetnikom, managerjem, zaposlenim v marketingu in prodaji, razvojnikom, zaposlenim na področju spleta in spletnega komuniciranja, vodjem marketinga, prodaje, informatikom in tistim, ki želijo povečati konverzijo ter dati na trg bolj uporabniku prijazne izdelke in storitve. Za člane GZS velja nižja kotizacija. Več: www.gzs.si/Dogodki/23-01-2019/kako-do-dobre-uporabniske-izkusnje-na-spletni-strani-in-aplikacijah

Arhiv: Predstavitev poslovnih priložnosti »Rail Baltica«, GZS, 11. 1. 2019

Predstavitev poslovnih priložnosti pri izvedbi šest milijard evrov vrednega projekta »Rail Baltica«, vezanega na izgradnjo elektrificirane dvotirne železniške proge med Estonijo, Latvijo in Litvo, je za člane GZS brezplačna. Prijave in več informacij o dogodku: Nataša Turk, 01 5898 152, natasa.turk@gzs.si Več: www.gzs.si/Dogodki/11-01-2019/predstavitev-poslovnih-priloznosti-rail-baltica

Arhiv: FEACO poročilo o stanju na trgu management consultinga v Evropi

Letno poročilo o stanju na evropskem trgu management consultinga 2017-2018, kjer vsako leto s poročilom za slovenski trg svetovanja sodelujemo tudi v okviru našega Združenja za management consulting Slovenije – ZMCS, bo predvidoma objavljeno v prvi polovici januarja 2019.

Arhiv: Aktualno na ZPSD

Na zadnji letošnji seji UO Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti smo nastavili okvirni načrt aktivnosti in dogodkov za leto 2019, ki je, upoštevaje realne možnosti nekoliko manj ambiciozen. V januarju/februarju bomo pripravili strateški načrt razvoja naše zbornice in vas povabili k sodelovanju s krajšo anketo v pisni obliki ali v obliki pogovora in upamo, da se boste odzvali v čim večjem številu. Pričakujemo, da bo leto 2019 dinamično in v znamenju številnih in nepovratnih sprememb na praktično vseh ravneh, ne le zaradi digitalizacije, brexit-a in novih razmerij v EU, pa Trumpovih groženj in/ali ukrepov, pač pa tudi obilice dela pri zagotavljanju manjkajočih sodelavcev v industriji, na medgeneracijskih projektih, pripravi reform za trajnostno vzdržnost v socialnem, energetskem, in okoljskem smislu.

Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih

Rok za oddajo: 14. 1. 2019 do 23:59 Namen razpisa: spodbujanje podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanje delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanje števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije. Predmet razpisa: izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest. Vrednost razpisa: 600.000,00 EUR za 15 projektov, oziroma največ 40.000,00 EUR za posamezen projekt. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na razpisu lahko kandidirajo projektna partnerstva z vsaj dvema (2) in največ tremi (3) projektnimi partnerji. Partnerstvo projekta je obvezno sestavljeno iz dveh krovnih projektnih partnerjev, ki izpolnjujeta vse razpisne pogoje, ter opcijsko enega dodatnega svetovalnega projektnega partnerja, ki: - je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; - razvite projektne rešitve ne vpeljuje v svoji organizaciji, ampak ima svetovalno in podporno vlogo v partnerstvu; - mora na zadnji dan v mesecu pred datumom objave tega javnega razpisa zaposlovati vsaj 2 osebi (ne glede na starost). Več: www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Razpisi&id=5541