Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Projekt »Pogovor s svetovalcem«

Arhiv: O pasteh javnega naročanja podjetja na novinarski konferenci, 9. junij 2015

V pripravi je nov zakon o javnem naročanju, ki bi moral prinesti bistvene izboljšave v razumevanje in prakso javnega naročanja pri nas. Področje je zelo kompleksno in zahtevno, saj so posledice slabe prakse zaradi pomanjkanja stroke, znanja, izkušenj pa tudi poslovne etike v vseh fazah javnega naročanja vidne praktično v vseh dejavnostih. Tudi v dejavnostih z visokim deležem znanja in kreativnih industrijah stanje ni boljše, nasprotno, vse bolj prevladujoča in nekritična uporaba merila najnižje cene je poleg drugih pomanjkljivosti namesto kakovosti podpirala nelojalno ponudbo in dampinške cene ...