Zapri

Novice


Arhiv: Poročilo o prevajalski dejavnosti v Evropi in širše, april 2017

Rezultati mednarodne ankete o prevajalski dejavnosti, v kateri je preko različnih prevajalskih združenj sodelovalo 866 prevajalskih podjetij in samostojnih prevajalcev iz 49 držav (tudi iz Slovenije), kažejo da:

 • se ponovno krepi poslovni optimizem in pričakovanja za povečanje prihodka. V letu 2017 naj bi ta v povprečju zrasel za več kot 10%., vendar pa naj bi cene zaenkrat še ostale na nizki ravni.
 • gre pričakovati tudi povečanje zaposlovanja.

Najbolj optimistični glede rasti poslovanja so v Franciji, Madžarski, Italiji in Nizozemski, kjer se je situacija v primerjavi z letom 2016 bistveno izboljšala. Optimizem vlada še v Nemčiji in Veliki Britaniji in tudi slovenska prevajalska podjetja pričakujejo letos precej boljše leto.

Največji naročnik prevajalskih storitev so Pravne dejavnosti, sledijo predelovalna in avtomobilska industrija, finančni sektor in zdravstvene dejavnosti ter državna administracija.

Trendi

Out-sourcing (oz. zunanje izvajanje storitev) tako prevajalskih/jezikovnih kot drugih opravil bo postal pomemben in uveljavljen model delovanja prevajalskih podjetij.

Uporaba strojnega prevajanja v različnih oblikah narašča in je nemara pogostejša, kot si mislimo. Bolj so ji naklonjena večja podjetja. Tudi uporaba CAT orodij je pogostejša v večjih podjetjih.

77% podjetij uporablja kakšno od oblik upravljanja prevajalskega procesa.

Zaposlovanje

Velika večina prevajalskih podjetij (80%) zahteva univerzitetno izobražene zunanje prevajalce in/ali tolmače. Za zaposlene kadre je ta zahteva nekoliko manj pogosta (v 61% podjetij), pri čemer približno 20% podjetij teh zahtev nima ali uporablja druge kriterije.

Stopnja European Master's in translation zaenkrat nima velikega pomena pri zaposlovanju niti še ni širše prepoznana. Poznajo jo v manj kot polovici anketiranih podjetjih in le v približno 13% jo upoštevanju pri zaposlovanju novih prevajalcev.

Sicer pa so delodajalci precej zahtevni glede znanja in veščin. Kar cca 90% jih ocenjuje, da so za prevajalce in tolmače nujne oz. pomembne kompetence maternega jezika, kompetence tujega jezika/ov in prevajalske kompetence.

Izobraževanje in usposabljanje

Dobrih 95% podjetij navaja, da vlagajo v izobraževanje zaposlenih in sicer cca 58 % podjetij med 2% in 10% prihodka, 28% manj kot 2% prihodka in 8% podjetij več kot 10%.

Glavni izzivi za prevajalska podjetja tudi v letu 2017 ostajajo:

 • pritisk na cene (daleč na prvem mestu),
 • strategija in pozicioniranje,
 • časovni pritisk,
 • razpoložljivost virov,
 • zahteve kakovosti in
 • tržna diferenciacija in pozicija blagovne znamke.

Med pričakovanimi ovirami pa jih največ navaja predvsem:

 • strojno prevajanje,
 • cene,
 • konkurenco ter
 • CAT in drugo tehnologijo.

Fotogalerija