Zapri

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenske regije

 

zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa na SPOT točki Osrednjeslovenske regije v Ljubljani od petka, 13. 3. 2020,  ne bo uradnih ur za osebno obravnavo

Storitev registracije, spremembe, odjave podjetja lahko opravite tudi od doma https://evem.gov.si ob pogoju predhodno pridobljenega kvalificiranega digitalnega potrdila (Sigen-ca, Halcom, AC NLB, Pošta-ca).

V zvezi z identifikacijo pogodb o sofinanciranju projekta VAVČERJI nas kontaktirajte na spot@gzs.siIme operacije:

Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 – 2022 .

Konzorcijski partnerji SPOT Svetovanje Osrednjeslovenske regije:

Gospodarska zbornica SlovenijeObrtno-podjetniška zbornica SlovenijeObmočna Obrtno-podjetniška zbornica Domžale,  Območna Obrtno-podjetniška zbornica LogatecData d.o.o..

Namen: 

 • Podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (skladno z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije ter izboljšanje podjetniške kulture.
 • Krepitev podjetniškega potenciala za mikro, mala in srednje velika podjetja.
 • Pospeševanje ustanavljanja novih mikro, malih in srednje velikih podjetij.
Cilji:
 • Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij,
 • Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev
 • Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • Povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,
 • Povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Predmet:

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah.

Naloge:
 • Promocija podjetniške kulture,  
 • Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP,  
 • Povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni,  
 • Evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.
   
Aktivnosti:
 • Informiranje,
 • Svetovanje,
 • Animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
 • Usposabljanja in delavnice,
 • Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
 • Poročanje in sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte. 


Obdobje črpanja: 1.3.2018 – 31.12.2022  

Višina celotnih stroškov operacije za SPOT regije je ocenjena na 2.163.400,00 EUR. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 

Pomembna povezava:  www.eu-skladi.si