Zapri

PREVERJANJE SKLADNOSTI IN UČINKOVITOSTI SISTEMA HACCP


Nudimo pomoč pri preverjanju učinkovitosti in skladnosti sistema HACCP, ki poteka v okviru v okviru notranjega nadzora.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IZVAJALCI

Strokovna ekipa na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS vam lahko s svojim strokovnim znanjem pomaga izvesti kontrolne preglede sistema za zagotavljanje varnosti in kakovosti živil, ki ga imate implementiranega v vašem živilskem podjetju. Rezultate teh pregledov (proizvodnih in spremljajočih prostorov ter pripadajočih procesov) lahko upoštevate v okviru lastnega sistema notranjega nadzora za zagotavljanje varnosti in kakovosti živil in s tem zagotovite neodvisnost preverjanja učinkovitosti in skladnosti sistema HACCP v vašem podjetju.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBSEG STORITEV

V okviru te storitve nudimo izvedbo higiensko- tehničnega pregleda, ki vključuje pregled proizvodnih procesov in podpornih higienskih programov v proizvodnem obratu, prevzemnih mestih, skladiščnih prostorih, ekspeditu in prostorih za zaposlene. Dodatno pa tudi test sledljivosti izbranega izdelka v distribucijski verigi in uporabljenih surovin ter embalaže, vključno s kontrolo masnih bilanc ter pripadajočih zapisov in dokumentov.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DODANA VREDNOST

Kontrolni pregled bo prispeval k učinkovitejšemu in hitrejšemu prepoznavanju dejavnikov tveganj v živilih, njihovem obvladovanju in uspešnem odpravljanju. Podal bo oceno učinkovitosti vašega sistema oziroma verifikacijo sistema po posameznih področjih (nabava, proizvodni proces, podporni programi, zunanji izvajalci, stopnja kulture zagotavljanja varnosti živil…). S pravilno opredelitvijo in spremljanjem statusa korektivnih in preventivnih ukrepov bo podjetje lahko sledilo cilju nenehnega izboljševanja in bilo bolje pripravljeno na zunanje presoje in obiske inšpekcij.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZA KOGA?

Za člane ZKŽP, ki želijo svoj notranji nadzor sistema HACCP izboljšati s pomočjo neodvisnih zunanjih strokovnjakov

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VEČ INFORMACIJ:

Katarina Jevšjak (katarina.jevsjak@gzs.si)

Povpraševanje

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________