Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Analiza poslovanja panoge

Na GZS - Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij vsako leto pripravimo analizo poslovanja kmetijskih in živilskih podjetij. V analizi agregatno predstavimo vse pomembnejše kazalnike poslovanja družb iz dejavnosti SKD A 01 - Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane dejavnosti, C 10 - Proizvodnja živil in C 11 - Proizvodnja pijač ter poslovanje posameznih sektorjev znotraj omenjenih treh dejavnosti. V analizi nanizamo tudi najuspešnejša podjetja obravnavanega poslovnega leta ter prikažemo dinamiko v zunanji trgovini. V uvodnih besedah predsednik upravnega odbora in direktorica strokovne službe GZS-ZKŽP izpostavita aktualne teme in izzive s katerimi se sooča agroživilska panoga. 

Analize so izvedene vsako leto, od leta 2017 v razširjeni obliki in so dostopne po predhodnem dogovoru

Za več informacij se obrnite na strokovno službo ali nam pišite na zivilska.ind@gzs.si.