Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

STORITVE

Ključne storitve, ki jih na GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij izvajamo za člane so različna svetovanja in izobraževanja. Podjetjem ponujamo odgovore na aktualna vprašanja s področja varnosti živil, označevanja, javnega naročanja in drugih vsebin, ki se navezujejo na sektorsko problematiko ali pa so skupna vsem podjetjem.

Vsako leto pripravimo analizo panoge, ki daje vpogled v poslovanje kmetijskih in živilskih podjetij in napoveduje trende v prihodnje.

Pomembna storitev za člane je Katalog živil za javno naročanje, kjer nenehno nadgrajujemo aplikacijo in izobražujemo in svetujemo preko delavnic in seminarjev javnim zavodom, občinam, gostinstvu, ponudnikom in odločevalcem o uporabi kataloga.

Številna so individualna svetovanja za člane.