Zapri
Nagrade za najbolje inovacije podelili tudi severnoprimorskim inovatorjem Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica

Nagrade za najboljše inovacije podelili tudi severnoprimorskim inovatorjem


Foto: Jure Batagelj


Kratka reportaža iz podelitve


 

Posnetek celotne prireditve

 

Nova Gorica, 15. 6. 2022 – GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica je danes podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji. Podelili so 5 zlatih, 11 srebrnih in 3 bronasta priznanja. Štiri z zlatim priznanjem nagrajene regionalne inovacije so se uvrstile v tekmovanje za najvišje nagrade na nacionalni ravni, ki bodo podeljene na Dnevu inovativnosti 20. septembra.

Na letošnjem razpisu je sodelovalo več kot 56 inovatorjev in 8 skupin z 19 inovacijami. Podelili so 5 zlatih, 11 srebrnih in 3 bronasta priznanja. Štiri z zlatim priznanjem nagrajene regionalne inovacije so se uvrstile tudi na nacionalno tekmovanje: Virus SW 128 (PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o.), Tesno obrizgan stator elektromotorja oljne črpalke za hibridni avtomatski menjalnik z dvojno sklopko (KOLEKTOR MOBILITY d.o.o.), Zaganjalnik AZF HD za kamionsko industrijo  (MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.) in GLOSSIQ d.o.o., ki je za inovacijo Glossiq – Virtualni pomočnik v svetu lepote prejel še priznanje za Inovacijski izziv 2022: Z inovacijami presegamo meje.

Zbrane inovatorje so nagovorili gostitelji Julijan Fortunat, predsednik Upravnega odbora GZS Severno Primorske gospodarske zbornice in predsednik uprave Salonit Anhovo d.d., Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS, Sašo Kogovšek, podžupan Mestne občine Nova Gorica ter mag. Karin Žvokelj, direktorica Urada RS za intelektualno lastnino. Predstavili so se tudi učenci OŠ Cerkno, ki so zasedli 3. mesto v kategoriji osnovne šole na tekmovanju POPRI 2022. Na podelitvi so ob dvajseti obletnici podelitve priznanj najboljšim inovatorjem v regiji zahvalo za zasluženo delo prejeli tudi člani komisije za ocenjevanje na severnoprimorski gospodarski zbornici. Zahvalo za trud so prejeli: Matej Stres, predsednik komisije, dr. Tine Cencič, Damjan Jurjavčič, Ivan Kosmač, Ludvik Kumar, Andrej Košiček, Matej Petrič in dr. Aleš Turel

Informacije glede zaščite intelektualne lastnine so prav posebej za inovatorje nudili strokovnjaki iz Urada za intelektualno lastnino.

»V zadnjih dveh desetletjih smo na severnoprimorski gospodarski zbornici kar precej časa namenili spodbujanju inovacijske kulture v regiji, saj se zavedamo, da so inovacije gonilo razvoja in si zaslužijo posebno mesto. Na dosedanjih razpisih je  skoraj 800 inovatork in inovatorjev ter 33 inovacijskih skupin prijavilo kar 236 inovacij in v tem obdobju smo podelili 83 zlatih, 103 srebrnih in 50 bronastih priznanj. Rezultati nam vlivajo dodatno motivacijo, da se bomo trudili še naprej,« je izpostavila direktorica Severno Primorske gospodarske zbornice Nova Gorica mag. Nevenka Volk Rožič.

PREJEMNIKI PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE 2022

BRONASTO PRIZNANJE

 

ETA d.o.o. Cerkno

Digitalizacija standardnih SFM sestankov - uvedba »e-SFM«

Do uvedbe e-SFM so odgovorni za posamezna področje podatke dnevno izpisovali iz informacijskega sistema in jih ročno vrisovali v ustrezne grafikone Zaradi velikega števila obravnavanih oddelkov in različnih operacij, so bile pogosto informacije podane v diagramih težko berljive, posebej v večji skupini. Zasnovali smo SFM kokpit  s pred nastavljenimi osnovnimi grafikoni oziroma tabelami, ki omogočajo po potrebi intuitivni prehod v globino podatkov. Zajem podatkov  je  avtomatiziran; podatki so prikazani na monitorjih na dotik. Poskrbljeno je za pregledno vizualizacijo posameznih skupin podatkov kjer posamezna odstopanja od ciljev vizualno označena in takoj padejo v oči, da so predmet usmerjene obravnave.

Ekipa: Žan Peternelj, Niko Zajc, Andrej Grah, Marinka Brelih, Karmen Štucin, Robert Zorjan, Roman Čuk, Tina Menard

 

ETA d.o.o. Cerkno

Optimizacija ulivnih sistemov za sivo litino – zmanjšanje izmeta

Livarna ETA d.o.o. Cerkno letno proizvede cca. 4.000.000 grelnih plošč iz sive litine. V preteklosti se je redno pojavljal defekt krčilne poroznosti na enakem mestu in predstavljal signifikanten delež izmeta. V skladu z načelom stalnega stremenja k izboljšanju produktov in procesov je razvojna ekipa sprva z uporabo metode A3 problem temeljito dokumentirala, nato pa v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto in njihovo strokovno pomočjo z uporabo simulacij ulivanja razvila rešitev. Razvoj nove geometrije ulivnega sistema je omogočil znižanje izmeta grelnih plošč s 3% na 1,5% in s tem hkrati tudi zmanjšal količino potrebnega ročnega dela in pregledovanja ter doprinesel k prihranku 66.300 kWh električne energije in 38,7 ton manj izpustov CO2.

Ekipa ETA d.o.o. Cerkno: Nika Gnezda, Miha Grah, Denis Kogoj, Martina Makuc Kordiš, Jure Seljak, Igor Skok

Ekipa NTF: prof. dr. Primož Mrvar, dr. Sebastjan Kastelic, Almir Mahmutović

 

SENG d.o.o.

Predelava hidravličnega agregata za krmiljenje v preizkuševalno tlačno napravo

Vodna turbina je učinkovit pogonski stroj v hidroelektrarni, ki spreminja potencialno energijo vode v kinetično energijo, nato pa se kinetična energija pretvori v mehansko delo, ki poganja električni generator. Voda priteče v vodno turbino po tlačnem cevovodu do gonilnika, kjer odda delo, ki se v generatorju pretvori v električno delo. Skozi sesalno cev nato odteče voda v iztočni kanal. Naloga hidravlične naprave je regulacija vodne turbine v hidroelektrarni. Hidravlično napravo, ki je prvotno služila krmiljenju agregata, se je predelalo glede na lastne potrebe ter izdelalo inovativno preizkuševalno napravo. Preizkuševalna naprava omogoča sočasno izvedbo dveh tlačnih preizkusov, naprava je prenosna in ima lovilec olja za celotno oljno prostornino v primeru poškodbe oziroma puščanja (lekaže) spoja na oljetlačni napravi.

Ekipa: Tine Cencič, Peter Bitežnik, Peter Drusany, Darijo Markočič

 

SREBRNO PRIZNANJE

 

INCOM d.o.o.

AL!VE Sladoledni Barsi

AL!VE sladoled, je sladoled brez slabe vesti, ki potrošniku ponuja funkcionalen sladoled in spodbuja zdrav in uravnotežen način življenja. AL!VE Sladoledni Barsi predstavljajo novo linijo izdelkov pod blagovno znamko AL!VE, in sicer gre za dva povsem nova izdelka na trgu sladoleda. AL!VE sladoledni barsi s svojo priročno obliko in vrhunskim okusom priskočijo vedno na pomoč, ko si zaželimo nekaj malega »sladkega«, vendar se istočasno nočemo preveč pregrešiti (vir beljakovin, nizka vsebnost sladkorjev, nižja vsebnost kalorij). V ponudbi sta dva sladoledna barsa – z okusom Arašida ali z okusom Lešnika.

Ekipa: Oddelki razvoja in embalažnega razvoja, tehničnega razvoja, nabave, prodaje, marketinga

 

GOSTOL TST d.d.

Sm@rt separator abraziva

Sm@rt separator abraziva je pomemben sklop peskalnega stroja in nadomešča dosedanje mehanske separatorje. Za optimalno delovanje separatorja skrbijo senzorji, krmilnik  in aktuator. Sm@rt separator deluje optimalno tudi pri spremenjenih režimih delovanja. S tem močno povečamo učinkovitost peskalnega stroja, zmanjšamo poraba abraziva in rezervnih delov turbin ter povečamo kvaliteto opeskanih površin. Ker je peskalni stroj velik porabnik električne energije in abraziva so prihranki lahko zelo visoki. 

Ekipa: Damjan Jurjavčič, Tomaž Kenda

 

MLEKARNA PLANIKA d.o.o. Kobarid

Sistem za reciklažo odpadne vode

V mlekarski industriji odpadna voda zaradi velike organske onesnaženosti predstavlja velik problem. Mlekarna Planika je rešila problem s filtrirno napravo, ki z membransko tehnologijo omogoča predelavo odpadne sirotke. Sirotka se najprej posebej obdela s koagulacijo in nevtralizacijo, delno prečiščeno sirotko pa se nato meša z industrijskimi odpadnimi vodami in čisti v biološki stopnji čiščenja tipa SBR ter z membransko tehnologijo. Sistem Hydro Recycler je hibridni sitem biološke čistilne naprave s sekvenčnim šaržnim biološkim reaktorjem s turbinsko aeracijo in membranske filtracije.

Ekipa: Hakim El Khiar, strokovnjaki Mlekarne Planika

 

KOLEKTOR MOBILITY d.o.o.

Modularni krmilni sistem za testiranje električnih pogonov v klimatskih razmerah

Modularni eDrive ClimaTCS sistem nagovarja potrebe po enostavnem in varnem preizkušanju električnih pogonov. Uporabnik lahko konfigurira napravo glede na želeno moč napajalnega vira, komunikacijske protokole, nabor meritev in število priključnih mest za pogone. Proizvajalec naprave se tem zahtevam zaradi modularne zasnove brez težav prilagodi, razvoj in proizvodnja naprav pa sta zato hitrejša in cenejša. Rešitev se v dveh konfiguracijah trenutno uporablja v laboratoriju za validacijo električnih pogonov, kjer na skupno šestih proizvedenih enotah sočasno poteka validacija do 96 pogonov.

Skupina iDRIUM: Peter Gladek, Mitja Hvala, Marjeta Modrijan, Peter Tušar, Jure Vrtačnik

Laboratorij EMM: Gregor Alič, Dejan Flander, Neža Jesenko

 

TIK d.o.o.

Avtomatizacija proizvodnega procesa izdelave aspiracijskega

TIK d.o.o. kot slovenski proizvajalec medicinskih pripomočkov že vrsto let izdeluje tudi aspiracijske katetre. Obstoječi postopek izdelave katetrov je v preteklosti temeljil na principu polavtomatske proizvodnje. Nova montažna linija vsebuje vrsto inovativnih rešitev na področju montaže in kontrole kakovosti,, ter združuje izdelavo katetra na enem mestu. Obenem predstavlja racionalizacijo dela, odpravlja vmesne zaloge, minimizira kontakt operaterja z izdelkom, vpeljuje sodobno 100% kontrolo kakovosti izdelka, delavcu pa prinaša prijazno delovno mesto. Inovacija ima tudi vrsto pozitivnih trajnostnih učinkov. Inovacija je bila delno sofinancirana s strani Republike Slovenije (SPIRIT z MGRT) in Evropske unije (Sklad za regionalni razvoj EKP 2014-2022).

Ekipa: Tomaž Černilogar, Aleksander Ivančič, Miran Sovdat, Albert Kurinčič

 

ARCTUR d.o.o.

Interaktivni multimedijski relief

IMR (interaktiven multimedijski relief) je produkt Turizma 4.0, ki s svojo inovativnostjo in pametnim delovanjem prinaša dodano vrednost ponudnikom turističnih storitev, ki si v času Covida-19  prizadevajo k ponovni oživitvi turizma in privabljanju gostov na svoje destinacije. Z brezkontaktnim sistemom delovanja, IMR vsem obiskovalcem ponuja varno, interaktivno in zabavno preživljanje prostega časa ob spoznavanju Slovenije, njenih znamenitosti in kulturne dediščine.

Ekipa: Tomi Ilijaš, dr. Urška Starc Peceny, Matija Obid, Martina Murovec, Tomaž Kalin

 

SENG d.o.o.

Tehnična rešitev prilagodljive drsne podpore pri rekonstrukciji cevovoda male HE Hubelj

V podjetju Soške elektrarne Nova Gorica skrbimo za okolju prijazno in trajnostno izrabo vodnega potenciala na Soči in njenem porečju. Pri tem, poleg načrtovanja novih, redno vzdržujemo in posodabljamo objekte, ki predstavljajo izjemno tehnično dediščino v našem prostoru. Z rekonstrukcijo več kot 90 let stare elektrarne mHE Hubelj bomo podaljšali življenjsko dobo elektrarne, katere oprema je že dotrajana, cevovod pa se nahaja na plazovitem terenu. Postavitev cevovoda na zahtevnem plazovitem območju je omogočila inovativna rešitev prilagodljivih drsnih podpor, ki omogočajo prilagajanje cevovoda med obratovanjem elektrarne. Vrhovi betonskih drsnih podpor so opremljeni s posebnimi prilagodljivimi inovativnimi drsnimi ležišči, ki se prilagajajo glede na pomike terena, kar omogoča zanesljivejše in varnejše obratovanje.

Ekipa: Sektor razvoja SENG

 

GEN-I, d.o.o.

Pametna avtomatizacija sortiranja elektronskih sporočil strank v procesu podpore strankam

Oddelek za podporo strankam GEN-I prejme dnevno več kot 500 e-sporočil, ki so jih zaposleni do sedaj ročno razporejali med ekipe. V turbulentnih časih na področju energetike se je število še povečalo in posledično upočasnjevalo naše delovanje. Naša inovacija omogoča natančno avtomatsko razporejanje e-pošte po ustreznih ekipah. S tem smo precej pohitrili našo odzivnost. Ne samo da mi delujemo hitreje, tudi stranke hitreje prejmejo informacije, ki jih potrebujejo. Tako skrbimo za našo konkurenčnost, zadovoljstvo strank in pozitivno vplivamo na okolje, saj strankam dobavljamo brezogljično elektriko.

Ekipa: Inovacijsko-razvojna ekipa Pametne avtomatizacije e-mailov

 

EDITOR d.o.o.

Inovacijski izziv 2022 »Z inovacijami presegamo meje«

BISoN, družabni intranet portal za podjetja

BISoN predstavlja novo generacijo intranet poslovnih portalov, ki izboljšujejo interno komuniciranje v podjetju. Rešitev, razvita v Sloveniji, z edinstvenimi funkcijami pripomore k boljši izmenjavi informacij znotraj podjetja ter povezovanju zaposlenih. Spletna in mobilna aplikacija omogoča enostavno informiranje tako v majhnih podjetjih kot tudi v razpršenih mednarodnih korporacijah, informacije pa je mogoče enostavno deliti v več jezikih. Moderne spletne tehnologije tako presegajo meje fizičnih lokacij in omogočajo povezovanje podjetja in zaposlenih na spletu, tudi pri delu od doma.

Ekipa: Razvojna skupina BISoN

 

GOAP d.o.o. Nova Gorica

Qubino konfigurator

Qubino konfigurator za pametni dom je inovativno spletno orodje, ki omogoča uporabnikom, da hitro in enostavno poiščejo produkte za avtomatizacijo naprav v njihovem domu (luči, senčil, gospodinjskih naprav, sistema za ogrevanje, merjenje porabe energije) in jih tako upravljajo preko telefona, samodejno po urniku, glede na vremenske razmere itd. Uporabnikom na pregleden in interaktiven način pomaga približati pametni dom in energijsko učinkovito bivanje, saj s pametne naprave učinkovito merijo in upravljajo s porabo energije ter prispevajo k manjši porabi energije in posledično manjšemu ogljičnemu odtisu.

Ekipa: Razvoj, marketing, prodaja

 

GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica

Razvoj digitalizacije pekarske linije

Gostol Smart Bakery Line je namenjen vsem pekarnam z Gostolovo linijo, kateri si želijo prihraniti energijo, optimizirati OEE, znižati proizvodne stroške… Z analizo signalov se v grafičnem vmesniku prikazuje trenutno stanje, OEE proizvodnje, spremlja pravilnost delovanja, analizira napake in alarme ter prikazuje opozorila in statistične podatke. Sistem pokaže tudi odstopanja, ki omogočajo izboljšave v krmiljenju in konstrukciji linij. S tem sistemom je povezana dokumentacija, vzdrževanje strojev ter naročanje servisnih storitev in rezervnih delov. Uporabnik lahko uporablja sistem na računalniku, tablici ali telefonu, kjerkoli se nahaja.

Ekipa: Matjaž Furlan, Željko Marković, Matija Dominko

 

ZLATO PRIZNANJE

 

NORD DRINKS d.o.o.

Osvežilna gazirana aromatizirana alkoholna pijača brez sladkorja in sladil

V podjetju Nord drinks menijo, da je čas za disrupcijo na trgu pijač. Novodobni potrošnik, ki išče živila brez sladkorja, sladil, brez glutena, brez umetnih sestavin in raje posega po veganskih proizvodih, na področju alkoholnih pijač namreč skoraj nima izbire. Zato so v letu 2020 predstavili inovacijo na evropskemu trgu pijač - Nord Hard Seltzer. V proizvodnem procesu te fermentirane alkoholne pijače uporabljajo poseben postopek, ki jim omogoča bolj aromatičen končni produkt, zaradi česar jim ni potrebno dodajati sladkorja ali umetnih sladil.

Ekipa: Nord drinks

 

ZLATO PRIZNANJE NACIONALNI NIVO

 

GLOSSIQ d.o.o.

Inovacijski izziv 2022 »Z inovacijami presegamo meje«

Glossiq – Virtualni pomočnik v svetu lepote

Glossiq je virtualni pomočnik, ki naglasi najpogostejše izzive v lepotni industriji. Z modulom booking rešuje izzive, ki jih imajo ponudniki storitev in uporabniki z rezervacijo in naročanjem na storitve. Modul marketplace omogoča ponudnikom storitev vzpostavitev spletne trgovine znotraj platforme in s tem hitro in varno spletno prodajo svojih izdelkov. Modul magazine nudi najnovejšo in trendovsko vsebino, pripravljeno v sodelovanju z uredniki in pisci svetovno znanih lepotnih revij. Modul social pa omogoča, da lahko vsakdo deli svoje ideje, trende in na takšen način ustvarja svojo vsebino.

Ekipa Glossiq: Iztok Pavlin, Jernej Rehar, Aljoša Gruden, Mitja Sojer, Tomaž Leban, Amel Bender, Alan Bender

 

PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o.

Virus SW 128

Velis Electro je prvo električno letalo na svetu, ki je pridobilo tipski certifikat iz strani EASA Agencije za varnost v letalstvu Evropske unije. Dvosed, namenjen predvsem za usposabljanje pilotov, je prelomnega pomena po tehnoloških inovacijah in stroškovni učinkovitosti.  S svojim tihim delovanjem in neproizvajanjem izpušnih plinov, letenje približa urbanim območjem, ne da bi pri tem negativno vplival na kakovost življenja skupnosti. Opremljen je s Pipistrelovim certificiranim električnim motorjem E-811-268MVLC in s Pipistrelovim trikrakim kompozitnim propelerjem P-812-164-F3A.

Ekipa: Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.

 

KOLEKTOR MOBILITY d.o.o.

Tesno obrizgan stator elektromotorja oljne črpalke za hibridni avtomatski menjalnik z dvojno sklopko

Inovacija omogoča proizvodnjo olje tesnega statorja pogona za zeleno e-mobilnost. Tekom konstrukcijske in produktne validacije je bila dokazana primernost novega koncepta rešitve in potrjena funkcija tesnosti tekom življenjske dobe električnega pogona oljne črpalke za hibridni avtomatski menjalnik z dvojno sklopko pri vozilih srednjega razreda. Inovacija ima potencial pri pomožnih pogonskih sistemih za avtomobilsko industrijo in gospodarska vozila, vlečne pogonske sisteme za industrijo, mobilno robotiko, navtiko ter elektrificirane črpalke. Ker bo uporabljena pri proizvodnji pogonskih sistemov vozil, ki so v skladu s standardom EURO 6 in višje bo prispevala k zmanjševanju emisij CO2, NOx in trdih delcev.

Ekipa: Edvard Razpet, Primož Peternel, Ana Drmota Petrič, Nejc Klevišar, Tomaž Lahajnar

 

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.

Zaganjalnik AZF HD za kamionsko industrijo

Za sledenje strateški usmeritvi podjetja MAHLE smo razvili zaganjalnik za kamionsko industrijo. Novi deli in sklopi vključujejo patentirane inovacije za zanesljivo in dolgotrajno delovanje vklopnega mehanizma. Nova je tudi stranska pritrditev zaganjalnika na motor razvita v sodelovanju s kupcem pri razvoju motorja. Z znanjem, izkušnjami in inovacijami smo ustvarili zaganjalnik za dolgo življenjsko dobo in zahtevne klimatske pogoje. Z industrializacijo izdelka smo pridobili priložnost za sodelovanje z vodilnimi proizvajalci motorjev za kamionsko industrijo. Načrtovana rast prihodkov z novim produktom in širitvijo na nove kupce bo imela pomemben vpliv na celoten prihodek družbe. 

Ekipa: Razvojno področje zaganjalnikov