Regionalna zbornica Gorenjska

 

 

Vajeništvo

Nagrajenci 2005


PODJETJE

 

AVTORJI, SOAVTORJI

INOVACIJA

ZLATA PRIZNANJA

 

 

Alpina, tovarna obutve, d.d. Žiri

Jure Miklavc
Oton Žakelj

Tekmovalni čevelj za tek na smučeh TCS (titan carbon skate)

Elan, proizvodnja izdelkov za šport in prosti čas, d.d.

Dejan Stankov

Toolless Mounting Device (TMD)
Najhitrejši sistem montaže brez uporabe orodja

Niko, kovinarsko podjetje d.d., Železniki     

 


Univerza Ljubljana
Fakulteta za strojništvo
Laboratorij za numerično modeliranje in simulacijo v mehaniki

Boris Kavčič
Miran Pokorn
Rok Jereb
Marjo Šmid
Ivan Čufar
Bojan Bertoncelj

Mag. Miroslav Halilovič
Prof.dr. Boris Štok
Dr. Pino Koc
Dr. Nikolaj Mole

Optimiranje oblike vpenjalnega mehanizma za registratorje

Domel

Elektromotorji in gospodinjski aparati d.d.

Dr. Jožica Rejec

Dr. Miha Nastran
Andrej Eržen

Razvoj in industrializacija

Turbokompresorskega motorja ULTRA SILENT 463

Domel

Elektromotorji in gospodinjski aparati d.d.

Janez Lotrič

Hladilni ventilator 497

Acroni d.o.o.

Slovenska industrija jekla

Alenka Kosmač
Mag. Boštjan Pirnar

Razvoj Duplex nerjavnega jekla za debelo pločevino

Acroni d.o.o.
Slovenska industrija jekla

Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.

Dušan Novkovič
Dr. Neda Karba

Mag. Bogomil Kandus
Gregor Kustec
Janez Križaj

Ciljno spremljanje rabe energije v podjetju Acroni, d.o.o.

Stroj Franc s.p.

Franc Stroj

Nizkotemperaturni kombinirani solarni kotel z bojlerjem

SREBRNA PRIZNANJA

 

 

Aerodrom Ljubljana d.d.


Logos Kranj d.o.o.

Mag. Robert Rauch
Janez Lozinšek
Brane Remškar

Tomaž Krišelj
Emil Grašič

Information Display System
Sistem za informiranje potnikov za registracijo – Check-in

Aerodrom Ljubljana d.d.


Abakus Plus inf. inženiring d.o.o. Kranj

Mag. Robert Rauch
Janez Lozinšek
Brane Remškar

Emil Debeljak

Boris Oblak

Flight Information System
Prometni informacijski sistem - FIS

Bolnišnica Golnik
Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije

Mag. Viktorija Tomič

Program preprečevanja širjenja MRSA v bolnišnicah

Bolnišnica Golnik
Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije

Mag. Saša Kadivec
Katja Vrankar
Mag. Suzana Štular

Krožek kakovosti za preprečevanje preležanin v KOPA Golnik

Elektro Gorenjska d.d.

Bojan Luskovec
Gregor Štern
Karel Zupanc

Sistem za odkrivanje napak na polizoliranih vodnikih

LIP Bled d.d.

PC Notranja vrata

Blaž Turk
Stojan Ulčar
Igor Kocjančič
Janez Kolenc
Helena Eržen
Bojan Resman
Franci Potočnik

Forma 17

Intarzijsko multifunkcijsko krilo

Evropska zveza

Tab Sistemi d.o.o.

Tomaž Bergant

SMARTI

Sistem za kontrolo pristopa in evidenco prisotnosti, ki deluje na podlagi večstopenjske biometrične prepoznave

Cablex d.o.o.

Tomaž Brezar
Marko Dovč
Marko Rus
Roman Pust
Dane Alič

Inovacija postopka izdelave kabelskih setov s strojem IDC Komax

 

BRONASTO PRIZNANJE

 

 

Elektro Gorenjska d.d.

Tomaž Sitar

Analiza priključitve kompenzacijske dušilke v obratovalno ozemljitev 20KV elektroenergetskega omrežja PRT Primskovo


Avtor: OZ za Gorenjsko