Mediji

Vrh slovenskega gospodarstva: Razvojno partnerstvo želi biti naboj za preboj

Brdo pri Kranju, 22. novembra 2017 – Davčno prestrukturiranje, izobraževanje za poklice prihodnosti in ukrepi za reaktivacijo generacije 55+ je nekaj ključnih ukrepov za dosego ambicioznih ciljev za dobrobit delovno aktivnih, starejših 55+ in mladih. Ti so bili izpostavljeni v sodelovanju prek 350 vodilnih predstavnikov gospodarstva, sindikatov in vlade na današnjem 12. Vrhu slovenskega gospodarstva, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS).

Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2017

Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2017, ki vključuje 21. Dan slovenskega papirništva in 44. Mednarodni letni simpozij Društva inženirjev in tehnikov papirništva, poteka pod naslovom »Sodelujemo. Mrežimo. Sooblikujemo… Prihodnost.«. Slovenska papirna panoga kot tradicionalna, stabilna in trajnostna posluje dobro, a se zaveda, da so v prihodnje spremembe neizogibne. Na prihodnost se želi pripraviti s povezovanjem in ustvarjanjem novih partnerstev ter s tem novih priložnosti, ki jih skuša več kot 250 strokovnjakov definirati danes in jutri na Bledu. Mednarodno srečanje slovenskega papirništva poteka v organizaciji GZS-Združenja papirne in papirno predelovalne industrije ter Društva inženirjev in tehnikov papirništva.

Izjava za javnost: Posvet pomanjkanje kadrov v podjetništvu

Podjetniško trgovska zbornica pri Gospodarski zbornici Slovenije je včeraj organizirala posvet na temo pomanjkanja kadrov v podjetništvu. Gospodarska rast v Sloveniji raste, nezaposlenost pada, kljub temu pa težave s kadri ostajajo. Mala in srednja podjetja težko dobijo prave kadre. V trgovini se zaposlujejo previsoko izobraženi kadri, na drugi strani pa primanjkuje skladiščnikov, šoferjev, natakarjev, varnostnikov … Dobri kadri na drugi strani odhajajo v tujino, predvsem zaradi višjih plač.

Obisk mladih poslovnežev iz Turčije

Slovenijo je obiskala skupina 17 poslovnežev, članov Združenja mladih poslovnežev turške Egejska regije - EGIAD. Gre za asociacijo, ki je po svojih vrednotah in viziji sorodna tudi pri nas delujočima YES in CEED Slovenia. K realizaciji obiska, ki je nekoliko netipičen glede na dosedanjo izmenjavo poslovnih delegacij s Turčijo, je odločilno prispeval častni konzul Republike Slovenije v Izmiru gospod Mazhar Izmiroğlu. Na GZS smo pripravili poslovni dogodek namenjen izmenjavi pogledov in informacij med omenjenimi poslovnimi strukturami. K sodelovanju smo pritegnili predstavnike CEED Slovenija pa tudi ABC Pospeševalnika in Tehnološkega parka Ljubljana, ki smo ga z delegacijo tudi obiskali. Združenje EGIAD je namreč eden od soustanoviteljev Izmirske razvojno tehnološke cone.

Nagrada za poslovno uspešnost bo lahko višja

Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko je na včerajšnji seji sprejel amandma koalicijskih strank, s katerim je dopolnjen predlog novele Zakona o dohodnini tako, da bodo podjetja lahko nagrado za poslovno uspešnost (poimenovano tudi 13. plača) zaposlenim izplačevala pod ugodnejšimi davčnimi pogoji, in sicer do višine 100% povprečne plače v RS in ne le do 70%, kot je veljalo doslej (v tej višini je nagrada razbremenjena plačila dohodnine, zaradi česar je neto prejemek višji).

Druga strateška konferenca za trajnostno gradbeništvo

Ljubljana, 24. oktobra 2017 – Prek 120 udeležencev je na današnji drugi strateški konferenci za trajnostno gradbeništvo razpravljalo o prihajajočih izzivih, ki jih nova rast in tehnološki razvoj gradbeništva prinašata za trg dela in podjetja kot tudi v izobraževanju. Med sprejetimi sklepi izpostavljamo nujnost sistematičnega pristopa vlade k odpiranju delovnih mest v gradbeništvu, ustrezno podporo izobraževanju in usposabljanju, dvig socialnih standardov, obvezno spoštovanje smernic za javno naročanje gradenj ter pripravo strategijo razvoja dejavnosti gradbeništva do leta 2030. Dogodek je organizirala Zbornica gradbeništva in IGM pri GZS skupaj z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predstavniki SRIP-ov, gospodarstva in institucij znanja Vladi RS: Sprejmite pet sklepov za Slovenijo prihodnosti

Med sklepi izpostavljamo dolgoročno napovedovanje potreb po kadrih in kompetencah, ki bo učinkovito podpiralo pravočasno prilagajanje kadrov na razvojne spremembe. Država naj v ta namen vzpostavi pilotni projekt in zagotovi sistemsko financiranje karierne platforme s ciljem zmanjševanja strukturnih neskladij in povečevanja konkurenčnosti podjetij na globalnem trgu. Sklepe je predsednik GZS Boštjan Gorjup ob koncu posveta predal državnemu sekretarju na SVRK Francu Matjažu Zupančiču.

Arhiv: Razbremenimo regres in 13. plačo – v dobro zaposlenih!

13. 10. 2017 je bila skupna novinarska konferenca GZS in ZSSS, na kateri so predstavniki GZS in ZSSS predstavili predlog, ki bi podjetjem omogočil, da v času gospodarske rasti bolje nagradijo zaposlene, ki bi tako bolj participirali pri rezultatih uspešnega poslovanja. S tem bi se dvignila tudi domača poraba, kar bi pozitivno vplivalo na podjetja, ki delujejo predvsem v Sloveniji. Preko višjega DDV bi bil pozitiven tudi učinek na proračun.

Ne raste samo BDP, ampak rastejo tudi plače

Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da so plače že lani rasle, rastejo pa tudi letos, in to ne le nominalno, temveč tudi realno.

Zunanjetrgovinska šola odprla vrata

Ljubljana, 4. oktobra 2017 - Med 3. oktobrom in 19. decembrom 2017 pod pokroviteljstvom ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javne agencije SPIRIT in Centra za mednarodno poslovanje Gospodarske zbornice Slovenije na Centru za poslovno usposabljanje (CPU) v Ljubljani organiziramo Zunanjetrgovinsko šolo.