Mediji

Sonja Šmuc nova generalna direktorica GZS

Sonja Šmuc nova generalna direktorica GZS

Ljubljana, 14. septembra 2017 – Na današnji seji Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je bila za generalno direktorico s štiriletnim mandatom imenovana Sonja Šmuc. Člani UO so se na seji zavzeli za bistveno hitrejši zagon in realizacijo ključnih infrastrukturnih projektov ter podprli vladni projekt izgradnje drugega tira. Podpisan je bil tudi dogovor o sodelovanju med MGRT, SPIRIT in GZS na področju spodbujanja internacionalizacije slovenskega gospodarstva.

Obdelava bioloških odpadkov mora ostati tržna dejavnost

Na GZS smo presenečeni, da je v predlogu novele zakona o varstvu okolja obdelava bioloških odpadkov iz gospodinjstev predvidena kot obvezna lokalna gospodarska javna služba.

Na konferenci Spodbudimo digitalizacijo o novem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo e-poslovanja v MSP

Spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, digitalizacijo nastopov na sejmih, krepitev kompetenc in modelov nastopov na novih trgih v času digitalne transformacije, produktno-prodajni video ter elektronsko izmenjavo med partnerji bo sofinanciral novi javni razpis, objavljen v petek. Na današnji konferenci v organizaciji GZS in MGRT se je z njim podrobneje seznanilo prek 100 udeležencev. Gospodarstveniki so razpravljali tudi o konkretnih ukrepih za digitalizacijo.

Magna ne sme biti poligon za obračunavanje

Cilj morajo biti delovna mesta v sodobni tovarni, ob upoštevanju visokih standardov varovanja okolja, ne pa sovražni govor in žalitve.

Investicija v drugi tir je strateškega pomena

GZS podpira vladni projekt izgradnje drugega tira, obenem pa od zdajšnje in naslednjih vlad pričakuje transparentno, kakovostno in racionalno izvedbo, s ciljem čim manjše obremenitve javnih financ oziroma davkoplačevalcev.

Referendumska pravila revije Glas gospodarstva

Uredništvo revije Glas gospodarstva, ki jo izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, v skladu z zakonom o volilni kampanji obvešča, da bo referendumsko kampanjo spremljalo po lastni presoji in v skladu s svojo uredniško politiko. Izbira sogovornikov in umestitev v revijo je v domeni uredništva. Vsi prispevki bodo napisani v skladu z novinarskim kodeksom in v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili.

Kulinarično doživetje v središču slovenske prestolnice

Gornja Radgona, 28. avgust 2017 – Na današnji novinarski konferenci so direktorji primorskih podjetij najavili dogodek PO PRIMORSKO, ki bo potekal 15. septembra v Ljubljani

Magna: priložnost za partnerski okoljski monitoring

GZS poziva morebitne pritožnike, naj sprejmejo ponudbo Magne Steyr o okoljskem monitoringu in naj ne ogrožajo investicije. S tem bi v Sloveniji lahko razvili pomemben okoljevarstveni standard.

Kandidatka za generalno direktorico GZS je Sonja Šmuc

Sonja Šmuc je kandidatka za novo generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), je danes potrdil od maja novi predsednik GZS Boštjan Gorjup: »Prednostni cilji v obdobju mojega mandata, ki sem jih že napovedal, so sporazum s sindikati, davčna razbremenitev visoko kvalificiranega in strokovnega kadra, zdravstvena reforma, več prakse pri študiju tehniških poklicev in tudi več delovnih mest v podjetjih za generacijo 55+. Sodim, da je dosedanja izvršna direktorica Združenja Manager Sonja Šmuc, s svojimi izkušnjami in znanjem prava kandidatka, da bomo skupaj z drugimi strokovnimi službami na GZS lahko uspešno uresničevali te cilje.«

GZS pozdravlja sprejem Zakona o množičnem vrednotenju na Vladi

Sprejem tako pomembne odločitve še v letu 2017 omogoča uveljavitev posodobljenega sistema množičnega vrednotenja, posledično pa bo mogoče davčno reformo nepremičnin uveljaviti vsaj v začetku novega mandata vlade. Odlog za nadaljnji dve ali tri leta bi pomenil, da bi padli že v obdobje pred drugimi naslednjimi parlamentarnimi volitvami.