Mediji

Skupščina GZS o kadrovski vrzeli, raziskovalno-razvojni in inovacijski dejavnosti ter planu dela za naslednje delo

Ljubljana, 12. decembra 2018 – Na današnji seji Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so člani Skupščine z ministrom za izobraževanje, znanost in šport razpravljali o strategijah in ukrepih na področju izobraževanja kot odgovor na kadrovsko vrzel. Zavzeli so se za dograditev predloga zakona o raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti ter ponovno ustanovitev samostojne tehnološke agencije. Sprejeli so tudi Plan GZS za leto 2019.

Zakaj je upravljanje družb pomembno za konkurenčnost poslovanja?

Ljubljana, 11. december - Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Združenje nadzornikov Slovenije so na današnjem posvetu "Zakaj je upravljanje družb pomembno za konkurenčnost poslovanja?" predstavili Poročilo o uporabi in skladnosti s Kodeksom upravljanja za nejavne družbe za leto 2017 – za večjo konkurenčnost družb.

UO GZS o minimalni plači

Ljubljana, 5. december 2018 – Člani UO GZS so na današnji seji razpravljali o minimalni plači. Ocenili so, da šok terapija, kot jo pomeni trenutni predlog novele zakona o minimalni plači, ni potrebna in bi povzročila nepredvidene posledice. Zato so zagovarjali redno letno usklajevanje, izločanje dodatkov naj bi se izvedlo postopoma od leta 2020 dalje. Izločitev dodatka na delovno dobo pa za gospodarstvo ni sprejemljiva. UO je na seji imenoval tudi Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje/ bipartitni socialni dialog.

Vrh slovenskega gospodarstva: formula 6 ukrepov za gospodarsko odličnost

Povečanje učinkovitosti javnega sektorja, sprememba dohodninske lestvice v korist neto prejemkov, usklajevanje izobraževanja in usposabljanja na delu z razvojnimi spremembami na trgu dela, razvoj trga kapitala z vsemi finančnimi instrumenti, pridobivanje zaupanja in sprememba regulative, vzpostavitev okolja za domače in tuje talente ter okrepitev menedžerskih praks so ključni ukrepi, ki tvorijo formulo uspeha za dosego ambiciozno zastavljenih ciljev do leta 2025.

IZJAVA GENERALNE DIREKTORICE GZS SONJE ŠMUC na temo minimalne plače

Na današnjem Vrhu slovenskega gospodarstva je generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc dala posebno izjavo glede tematike minimalne plače. Poudarila je, da se GZS strinja z vsakoletnim usklajevanjem minimalne plače, kot izhaja iz obstoječega Zakona o minimalni plači, ki upošteva inflacijo in druge kriterije, kot je produktivnost. Rast minimalne plače tako ni pod vprašanjem. Ne more pa o minimalni plači odločati, mimo socialnega partnerstva, samo politika; in to celo tako, da podpira novosti, ki povsem spremenijo osnovne postulate, kot je definicija plače. Takih tektonskih premikov se ne dela brez usklajevanja in se jih ne dela v mesecu ali dveh.

Stališče Upravnega odbora Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije do financiranja gradnje II. tira

Zadnja uradna ocenjena vrednost gradbenih del za izgradnjo drugega tira je 961 milijonov evrov. Nam znana finančna konstrukcija projekta predvideva že zagotovljen 200-milijonski kapitalski vložek države, 200-milijonski kapitalski vložek zalednih držav (Madžarske), 250 milijonov evrov evropskih sredstev ter 311 milijonov evrov kredita pri Evropski investicijski banki (EIB) in Slovenski izvozni in razvojni banki (SID banka).

Ljubljana bo gostila več kot 200 najvplivnejših posameznikov z vsega sveta

Tretji konec tedna v novembru bo Ljubljana gostila letno evropsko srečanje Trilaterale. Od ustanovitve leta 1973 Trilaterala svetovnim voditeljem iz politike, poslovnega sveta in civilne družbe omogoča platformo za odprt dialog. Njeni člani (390) se srečujejo enkrat letno, kjer izmenjajo poglede in razpravljajo o najpomembnejših trenutnih izzivih naše družbe. Srečanje bo gostil evropski član predsedstva Trilaterale Jean-Claude Trichet, na zasedanju v Ljubljani pa pričakujejo več kot 200 članov in gostov.

Jean-Claude Trichet na obisku na GZS

Iz krize državnega dolga smo se vsi nekaj naučili. ESM mehanizem pa je tisti institucija, ki lahko pomaga evrskim državam v težavah, je dejal Jean-Claude Trichet, predsednik ECB v obdobju 2003-11 na današnji okrogli mizi. Bivši guverner ECB je menil, da ima območje evra prihodnost, državljani EU pa zaradi številnih prednosti v vsakodnevnem življenju pretežno podpirajo projekt enotne valute. Izpostavili so problematiko predloženega italijanskega proračuna. Država sicer dosega 2-odstotni presežek na tekoči bilanci (glede na BDP), pred plačilom obresti pa ima tudi javno-finančni presežek. Kljub temu visok javni dolg v kombinaciji z nizko gospodarsko rastjo zbuja skepso v predstavljene predpostavke o prihodnji rasti te evropske ekonomije.

Na 22. Dnevu slovenskega papirništva okoli 200 strokovnjakov iz papirne in papirnopredelovalne panoge

Bled, 14. november 2018 - Danes na Bledu poteka 22. Dan slovenskega papirništva, ki mu jutri sledi še 45. mednarodni letni simpozij Društva inženirjev in tehnikov papirništva. Okoli dvesto udeležencev se tokrat posveča vprašanju, kakšen je in kakšen bo položaj papirja v digitalni dobi. Številni domači in tuji strokovnjaki ugotavljajo, kakšne premike bodo morale narediti papirnice v prihodnje, kaj za tradicionalno papirno industrijo pomeni prehod na industrijo 4.0 in kako pomembna je pri tem spremenjena miselnost. Ključna komponenta za uvajanje sprememb v podjetjih je spremenjena miselnost v podjetjih, ki pa je seveda odlika kompetentnega kadra.

Odgovor na javni protest glede izjave generalne direktorice GZS na TV Sloveniji

Nekajsekundno sporočilo, kot je bilo objavljeno, je bilo izvzeto iz več minutnega pogovora, zaradi česar ni bilo mogoče ujeti širšega konteksta, v katerem je bilo dano. Zato je GZS v petek Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM poslala odgovor, ki ga je v vednost posredovala tudi medijem.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.