Mediji

KiviNovice

Danes je stopil v veljavo Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki izvajalcem gostinskih storitev nalaga nekaj novih obveznosti. Ker je bilo na Gospodarsko zbornico Slovenije naslovljenih več vprašanj v zvezi z novostmi, ki jih prinaša ta odlok, povzemamo določila Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerimi morajo biti seznanjeni ponudniki in potrošniki gostinskih storitev.