Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: seminar "Aktualne spremembe in novosti v letu 2015 na področju dela"

Ste seznanjeni s spremembami, ki vplivajo na obdavčitev- obremenitev dohodkov fizičnih oseb v letu 2015, se vam ob tem porajajo vprašanja ali dileme, kaj pa spremembe iz leta 2014, jih »obvladate«?, zato vas vabimo na kratek jedrnat seminar:

»Aktualne spremembe in novosti v letu 2015 na področju študentskega dela, osebnega dopolnilnega dela, kratkotrajnega dela, spremembe ZDoH-2, nove najnižje osnove zaplačilo prispevkov za socialno varnost, nova pojasnila…. «

ki bo v četrtek, 5. marca 2015, od 13.00 do 16.00 ure, 
v predavalnici GZS Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj.

VSEBINA:

 

 • Spremembe pri obveznih dajatvah iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov od 1. februarja 2015 dalje (primerjava staro- novo !)

   

 • Kratkotrajno delo
 • 1.kdo ga lahko opravlja, kakšne evidence je potrebno voditi,

  2.pravila glede prijave v zavarovanje in pl. prispevka za ZZ

  3.kako je z davčnim priznavanjem stroškov, ki nastanejo v zvezi s takšnim delom,…

   

 • Osebno dopolnilno delo po 1.1.2015

   

  1.Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu, vrednotnice, obračun davčnega odtegljaja,

  2.pravne osebe in osebno dopolnilno delo (kdaj, kako je z davčnim odtegljajem,…),…

   

 • NOVE najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1.1.2015 dalje
 • 1.za zaposlene

  2.samozaposlene

  3.družbenike

   

 • AKTUALNO (izbrana pojasnila FURS-a, ogovori na pogosto zastavljena vprašanja iz prakse)

   

  1.opredelitev glavnega delodajalca po ZDoh-2

  2.obdavčitev nagrad dijakov in študentov za obvezno prakso- prisp. za ZZ (vidik ZDDPO-2),

  3.davčna obravnava plačil fizičnim osebam za odkup odpadnega materiala

  4.nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega

  5.je res potrebno od vrednosti uniform in osebnih zaščitnih sredstev, ki so določene s posebnimi predpisiter stroškov za njihovo vzdrževanje obračunati prispevke za socialno varnost (problematika 144. člena ZPIZ-2)?

  6.primer obdavčitve in izplačila jubilejne nagrade (odpravnine), v primeru, ko le ta presega neobdavčen znesek,

   

 • NA KAJ NE SMEMO POZABITI !

   

  1.Obdavčitev dohodkov zavarovancev po 18. členu ZPIZ-2(avtorski honorarji, podjemne pogodbe, pogodba o poslovodenju, prokuri, sejnine… IZJAVA)

  2.Prijava v zavarovanje – obrazec M12 !!!

  SEMINAR JE NAMENJEN:
  vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

  SEMINAR BO VODILA: 
  Jana Galič
  , dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja, …) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

  KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
  Za člane GZS Območne zbornice za Gorenjsko je kotizacija  60 € + DDV na udeleženca, za nečlane 120 € + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja.

  Prijave sprejemamo do 2.3.2015 do 13.00 ure na e-naslov mojca.umek@gzs.si, F.: 04/20-18-300, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

  Vljudno vabljeni.

 

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija





 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.