Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice


Arhiv: Nepovratna sredstva za gorenjska podjetja

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) je 24.4.2014 na svoji spletni strani objavil 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Usposabljanja in izobraževanja zaposlenih 2011".  Višina razpoložljivih sredstev 1.246.641,52 €. 

V gorenjski regiji so razpoložljiva sredstva še na voljo.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo v času uradnih ur na telefonski št. 01 434 10 95 ali 01 434 15 65 ali po e-pošti na uiz@sklad-kadri.si.  


Več informacij o javnem povabilu lahko najdete na http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/.

ess-barven.jpg

Vir sofinanciranja:

Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov splošnih in posebnih usposabljanj zaposlenih, ter stroški usposabljanj po javno veljavnih programih. Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.