Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: seminar "Odpoved pogodbe o zaposlitvi v praksi"

Za vas organiziramo

 

Seminar

"Odpoved pogodbe o zaposlitvi v praksi"

V sredo, 14. maja 2014, od 9.00 do 12.00 ure

v sejni sobi Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

Delodajalec lahko odpoved delavcu poda iz različnih razlogov, odvisno od okoliščin posameznega primera. Osnovna pravila postavlja zakonodaja, pomemben (neformalni) vir pravil, ki jih morajo delodajalci pri tem upoštevati pa izhaja tudi iz sodne prakse. Delodajalci se pogosto neradi ali celo s strahom lotevajo postopkov povezanih z odpovedjo, zato želimo s seminarjem s praktičnimi primeri in poudarki iz sodne prakse ponazoriti, kako pravilno voditi in dokumentirati posamezne vrste odpovedi.

VSEBINA SEMINARJA:

  1. primeri oz. razlogi, iz katerih lahko delodajalec poda odpoved delavcu
  2. katere so faze postopka pri posamezni vrsti odpovedi
  3. vsebina odpovedi
  4. roki in vročanje
  5. zagovor
  6. zaščitena kategorija delavcev

NAMEN SEMINARJA
Na seminarju bo prikazan zakonski okvir, osvetljen s sodno prakso in praktičnimi primeru posameznih vrst odpovedi. Da bi bila odpoved pravilno pravno veljavna oz. zakonita ni dovolj le obstoj zakonsko določenega razloga za odpoved, temveč je pomemben tudi pravilno izpeljan postopek in dokumentiranje. Delodajalec, ki dobro pozna procesna pravila povezana z odpovedjo, bo bolj uspešen tudi v primeru morebitnih sodnih sporov, ki bi lahko nastali v primeru odpovedi.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Vodilnim delavcem in strokovnim sodelavcem zaposlenih v pravnem, kadrovskem ali finančno-računovodskem oddelku in vsem, ki se želijo z omenjeno tematiko bolje in natančneje seznaniti.

PREDAVATELJICA:
Polona Fink Ružič, univ. dipl. pravnica
z državnim pravniškim izpitom, je namestnica direktorja Pravne službe za individualna in kolektivna delovna razmerja.Ima izkušnje na področju gospodarskega in delovnega prava, in sicer v odvetništvu, na sodišču in sedaj na GZS. Je avtorica strokovnih člankov in publikacij z navedenih področij, na delovnopravnem področju predvsem v zvezi z mediacijo v delovnopravnih sporih. Imenovana je tudi v Strokovno delovno skupino za spremljanje izvajanja ZDR-1 pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

KOTIZACIJA:

Za člane GZS (s poravnanimi obveznostmi) je kotizacija 50 EUR + DDV , za ostale znaša kotizacija 100 EUR + DDV na udeleženca. 

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom posveta na poslovni račun GZS  številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja ter potrdilo o plačilu poslati po faksu na dan plačila ( F.: 04/20 18 309 / M.: mojca.umek@gzs.si ).

Prijave sprejemamo do ponedeljka 12.5.2014 na e-naslov mojca.umek@gzs.si, ali faks 04/ 20 18 309. Morebitne odjave sprejemamo prav tako do ponedeljka 12.5.2014do 12.00 ure.Pri kasnejši odjavi kotizacije ne vračamo.

Verjamemo, da je tematika zelo aktualna, zato vljudno vabljeni!

pripone/40336/PRIJAVNICA 14.5.2014.doc

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.