Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: seminar Administriranje in nove obremenitve ob izplačilu dohodkov fizičnim osebam v letu 2014

Spremembam na področju »obračuna in izplačila« dohodkov fizičnim osebam, kar ni in ni konca, zato vas vabimo na kratek jedrnat seminar:

»Administriranje in nove obremenitve ob izplačilu dohodkov fizičnim osebam v letu 2014«

ki bo v torek, 18. marca 2014, od 13.00 do 16.00 ure, 
v predavalnici GZS Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj.

S 1.1.2014 oz. 1.2.2014 so pričeli veljati določeni pomembni členi ZPIZ-2, nov Pravilnik o določanju zavarovalne osnove, spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in obsežne spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja – predvsemiREK obrazec.

Ob vsem navedenem, pa se bomo še vedno ubadali z »delom upokojencev« in predvidenimi spremembami na področju »študentskega dela«.

VSEBINA:

 •  Kdaj oziroma koga je potrebno zavarovati na osnovi 18. člena ZPIZ-2 - avtorski honorarji, podjemne pogodbe, pogodba o poslovodenju, prokuri, sejnine … vpliv navedene spremembe na višino stroška le teh, kako je z obdavčitvijo navedenih dohodkov (obračun prispevkov iz dohodka, nove vrste dohodkov po REK-2).

   

 • Zavarovalna podlaga na osnovi 16. člena ZPIZ-2 -družbeniki – sprememba najnižje in najvišje zavarovalne osnove,

    

 • Kaj določa nov Pravilnik o določanju zavarovalne osnove – nič več zavarovalnih razredov ampak individualno zavarovane osnove,

    

 • Kakšne prispevke bomo po novem plačevali za zdravstveno zavarovanje iz naslova podjemne pogodbe, avtorskega honorarja, pogodbe o poslovodenju, sejnine…popoldanski s.p.

    

 • Prijava v zavarovanje – obrazec M1/M2

    

 • Spremembe pri REK-1 in REK-2 obrazcih -ugotovitev zavarovalnega statusa prejemnika dohodka (18. člen ZPIZ-2), nove vrste dohodkov.

    

 • poročanje o izplačanih povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delavnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, poročanje o upoštevanih davčnih olajšavah, poročanje o vrstah danih bonitet, o številu ur in znesku plače, nadomestila plač,…

    

 • Delo upokojencev – vrste, omejitve, obdavčitev…

    

 • Praktični primeri izračunov obdavčitve določenih vrst dohodkov

   SEMINAR JE NAMENJEN:
  vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

  SEMINAR BO VODILA: 
  Jana Galič
  , dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja, …) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

  KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
  Za člane GZS Območne zbornice za Gorenjsko je kotizacija  60 € + DDV na udeleženca, za nečlane 110 € + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja.

  Prijave sprejemamo do 14.3.2014 do 13.00 ure na e-naslov mojca.umek@gzs.si, F.: 04/20-18-300, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

  Vljudno vabljeni.

 • pripone/39815/PRIJAVNICA 10.3.2014.doc

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.