Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: seminar "Davčni obračun in letno poročilo za leto 2013"

GZS OBMOČNA ZBORNICA ZA GORENJSKOinZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV

vabita na seminar 

" DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2013"

V četrtek, 30.1.2013, od 9.00 do 13.30 ure

v sejni sobi Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

VSEBINA SEMINARJA:

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

•Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah in novosti v 2013 za normirance.

•Opredelitev davčne osnove

•Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)

•Rezervacije, prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja

•Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve

•Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani

•Davčne olajšave za leto 2013

•Stopnja davka od leta 2013 dalje

•Priglasitev normiranih stroškov za leto 2014

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

•Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe

•Davčni obračun za normirance in priglasitev za leto 2014

NAMEN SEMINARJA
Pretežni del časa bomo namenili podrobnemu pregledu najpomembnejših pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter izpostavili pomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Na seminarju bomo pa bomo na kratko osvežili tudi izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki jih je za leto 2013 prinesla novela ZDDPO-2J in se nanašajo na obravnavo obresti za posojila, prejeta s strani lastnikov in drugih povezanih oseb. Opozorili bomo na nekatere predvidene spremembe, ki so bile sprejete že v letu 2012 in veljajo od leta 2013 dalje ter vsebinsko pregledali (nove) obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Pregledali bomo tudi novosti, povezane z davčnim obračunom za t.i. normirance, tako pravne kot tudi fizične osebe.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčni obračun za pravne osebe in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

PREDAVATELJ:
Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

KOTIZACIJA:

člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)

ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV)

Do vključno 15. 1. 2014 se prizna 20 % popust za zgodnje prijave (za člane 76,00 EUR brez DDV/udeleženca, za nečlane 120,00 EUR brez DDV/udeleženca).

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.

Kotizacijo vplačajte pred udeležbo na seminarju na TRR NLB d.d. 02924-0017841495, sklic na št 3030.

PRIJAVE:

Priložena prijavnica

•po faksu: 04/20-18-309

•po elektronski pošti: mojca.umek@gzs.si

Minimalno število za izvedbo usposabljanja je 10 udeležencev. Prijave zbiramo do vključno torka, 28. januarja 2014 do 12.00 ure. Navedeno predstavlja tudi rok za morebitno pisno odpoved. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Vljudno vabljeni!

 

pripone/39132/PRIJAVNICA 30.1.2014.doc


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.