Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: ZDR-1 V PRAKSI: Priložnosti in pasti

 

ZDR-1 V PRAKSI: Priložnosti in pasti

Za vas organiziramo

 

Seminar

"Kako je delodajalec lahko po novem bolj fleksibilen"

V sredo, 13. novembra 2013, od 9.00 do 12.00 ure

v sejni sobi Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

Novi ZDR-1 prinaša kar nekaj sprememb in priložnosti za delodajalce na področju zaposlovanja. Na seminarju boste izvedeli, katere so najpomembnejše novosti, s katerimi lahko delodajalec poveča svojo fleksibilnost in najpomembneje, kako naj zakonske rešitve ustrezno in pravilno prenese v prakso. Dobili boste tudi odgovore na vprašanja, kateri zakon uporabiti v prehodnem obdobju. 

VSEBINA SEMINARJA:

 1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 2. Pogodba o zaposlitvi na domu
 3. Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo
 4. Pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega
 5. Pogodba o zaposlitvi pri več delodajalcih
 6. Pogodba o zaposlitvi z lastnikom enoosebne družbe
 7. Pogodba v pogodbi
 8. Ekonomske odvisne osebe
 9. Začasno in občasno delo
 10. Odreditev opravljanja drugega dela
 11. Čakanje na delo

NAMEN SEMINARJA
S praktičnimi nasveti, na primerih, s prikazom nekaterih pogodbenih klavzul ter novimi možnostmi urejanja notranjih razmerij s področja zaposlovanja v podjetju, boste dobili informacije, kako se v praksi na pravilen način prilagoditi novostim, ki jih prinaša reforma trga dela.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Vodilnim delavcem in strokovnim sodelavcem zaposlenih v pravnem, kadrovskem ali finančno-računovodskem oddelku in vsem, ki se želijo z omenjeno tematiko bolje in natančneje seznaniti.

PREDAVATELJICI:
Polona Fink Ružič, univ. dipl. pravnica
z državnim pravniškim izpitom, je namestnica direktorja Pravne službe za individualna in kolektivna delovna razmerja.Ima izkušnje na področju gospodarskega in delovnega prava, in sicer v odvetništvu, na sodišču in sedaj na GZS. Je avtorica strokovnih člankov in publikacij z navedenih področij, na delovnopravnem področju predvsem v zvezi z mediacijo v delovnopravnih sporih. Imenovana je tudi v Strokovno delovno skupino za spremljanje izvajanja ZDR-1 pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Metka Penko Natlačen, univ. dipl. pravnica z državnim pravniškim izpitom, samostojna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom. Ima delovne izkušnje v gospodarstvu, sodstvu in raziskovalni dejavnosti.Dodatno se je strokovno izpopolnjevala v Dublinu, Torinu in Varšavi, Pragi, Firencah, Lyonu.Sodeluje v posameznih projektih kot mednarodni ekspert, nazadnje julija 2013 v Črni Gori. Vsa leta deluje kot sodnica porotnica na delovnem in socialnem sodišču, kot članica strokovnih komisij za pripravo delovnopravne zakonodaje in komisij za razlago KP dejavnosti in mentorica.Je vodja mediacijske skupine pri GZS, ter soavtorica dveh strokovnih publikacij s tega področja. Pridobila je certifikat pooblaščenke za preprečevanje mobbinga ne delovnem mestu in je certificirani NLP praktik. Predava in objavlja s področij vprašanj individualnega in kolektivnega delovnega prava, nekonfliktne komunikacije in mediacije v delovnem okolju.

KOTIZACIJA:

Za člane GZS (s poravnanimi obveznostmi) je seminar brezplačen, za ostale znaša kotizacija 100 EUR + DDV na udeleženca. 

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom posveta na poslovni račun GZS  številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja ter potrdilo o plačilu poslati po faksu na dan plačila ( F.: 04/20 18 309 / M.: mojca.umek@gzs.si ).

Prijave sprejemamo do ponedeljka 11.11.2013 na e-naslov mojca.umek@gzs.si, ali faks 04/ 20 18 309. Morebitne odjave sprejemamo prav tako do ponedeljka 11.11.2013 do 12.00 ure. Pri kasnejši odjavi kotizacije ne vračamo.

Verjamemo, da je tematika zelo aktualna, zato vljudno vabljeni!

 

pripone/38802/PRIJAVNICA 13.11.2013.doc


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.