Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Javna obravnava Predloga zakona o davku na nepremičnine, 26. 6. 1013

Spoštovani člani in članice,

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Predlog zakona o davku na nepremičnine in vas vabimo, da nam najpozneje do 26. 6. 2013 na elektronski naslov: igor.knez@gzs.si. posredujete vaše predloge in pripombe.

Bistveni POUDARKI predloga zakona:

  • 2. člen – davek je prihodek občin kot tudi države v razmerju 50 - 50;
  • 5. člen – davčna osnova je posplošena tržna vrednost nepremičnine, ugotovljena s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin in pripisana nepremičnini v registru nepremičnin 1. januarja leta, za katerega se odmerja davek;
  • 6. člen – davčne stopnje:

         Za stavbe in dele stavb s pripadajočimi zemljišči:               

          - 0,15 % za stanovanjsko rabo,

          - 0,80 % za poslovno  in industrijsko rabo,

          - 0,50 % za drugo rabo (javno, kmetijsko itd.).

          Za zemljišča:

          - 0,50 % za gradnjo stavb (nezazidana stavbna zemljišča za gradnjo stavb),

          - 0,50 % za ostala zemljišča (kmetijska, gozdna, druga zemljišča)

           Za nerezidenčne stavbe in neuporabljena zemljišča za gradnjo je davčna stopnja višja.

  • 13. člen – možnost konverzije neplačanega davka na nepremičnine v lastniški delež na nepremičnini s strani občine
  • 19. člen – davek se odmerja prvič za leto 2014;

Vabljeni!

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.