Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene (132. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 17. 2. 2012 v Uradnem listu RS št. 12/12 objavil Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene.

Razpoložljiva višina sredstev je 3.030.000,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je 16. 3. 2012.

Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier.

Upravičen je strošek storitve VKO (to so storitve usposabljanja kadrov in kadrovske storitve), ki je predmet javnega razpisa in se nanaša na izvajanje aktivnosti VKO za delodajalce in zaposlene, določene v sklopih A, B in C. Aktivnosti in pojasnila so podrobneje opredeljena v besedilu javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.

Podjetja so glede na vrsto aktivnosti, ki jih bodoizvajala za svoje zaposlene, upravičena do maksimalnih zneskov, ki so navedeni v tabeli »Maksimalna višina upravičenih sredstev po aktivnostih«. Tabela se nahaja v 9. točki javnega razpisa in v Prilogi 1 razpisne dokumentacije

Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem razpisu je od datuma izdaje sklepa o izboru do najkasneje 10. 10. 2013. Do sofinanciranja so upravičeni tisti stroški, ki bodo nastali v obdobju upravičenosti stroškov in bodo plačani najkasneje do 30. 10. 2013.

Strošek davka na dodano vrednost v okviru projekta ni upravičen strošek in ga krije vlagatelj sam.

Storitve VKO lahko izvajajo izključno izvajalci vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: izvajalci VKO) s seznama, ki je vzpostavljen na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev VKO (Uradni list RS, št. 88/11). Seznam izvajalcev VKO je objavljen na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si in se bo sprotno ažuriral v skladu z roki, določenimi za oddajo vlog v Javnem razpisu za izbor izvajalcev VKO.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, na telefonski številki 01/43 41 553 in na e-poštnem naslovu vko@sklad-kadri.si

Več na spletni strani Sklada.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.