Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Javni razpis G 1/12 za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 25. 5. 2012, Stran: 1094

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe podjetjem, za zagotavljanje prihrankov energije z upravičenimi ukrepi navedenimi v nadaljevanju, ki so končni večji industrijski odjemalci zemeljskega plina z letno porabo večjo od 50.000 Sm3 in so priključeni na prenosno plinovodno omrežje.

Upravičeni ukrepi, po tem javnem razpisu so:

A. vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave,

B. zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom,

C. programi izvajanja energetskih pregledov,

D. namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti novo naložbo v upravičene ukrepe za zagotavljanje prihrankov energije, pod pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 285.580,00 EUR.

Razpisnik: Geoplin d.o.o. Ljubljana

Rok: Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 18. 6. 2012 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija, odgovori na vprašanja in druga obvestila v zvezi z razpisom bodo objavljena na spletni strani sofinancerja: www.geoplin.si.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije pa se dobijo s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov: razpis_URE@geoplin.si ali po faksu: (01) 582-08-03.

Več o razpisu najdete tukaj.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.