Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Ureditev pravnih podlag plačila za delo pri delodajalcu, 20.10.2011

Vabimo vas na posvet

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

UREDITEV PRAVNIH PODLAG PLAČILA ZA DELO PRI DELODAJALCU

z Metko Penko Natlačen, sekretarko Stalne arbitraže pri GZS

ki bo v četrtek, 20. oktobra 2011, ob 11.00 uri, v sejni sobi GZS Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, v Kranju

Po letu 2005, ko je odpovedana kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti, so se posamezne dejavnosti brez kolektivne pogodbe znašle brez opredeljenih temeljnih institutov politike nagrajevanja pri delodajalcu. Prejemki iz delovnega razmerja, kot jih je opredelil Zakon o delovnih razmerjih, so odtlej v vsaki od dejavnosti nekoliko drugače urejeni.

Tako včasih lahko nastanejo vprašanja, kako to uskladiti in ali gre za identične pojme; obenem pa se postavljajo praktična vprašanja, npr: ali upoštevati zakon ali kolektivno pogodbo podjetja; ali lahko te pravice zniža podjetniška kolektivna pogodba in pogodba o zaposlitvi, itd.

VSEBINA SEMINARJA

1 . Prejemki v delovnem razmerju:

a. Plača in osnovna plača

b. Najnižja osnovna plača in izhodiščna plača

c. Drugi osebni prejemki

d. Povračila stroškov

2. Prikaz kvalitetne ureditve teh institutov v podjetniški kolektivni pogodbi skladno z aktom o organizaciji in sistemizaciji ter njihova pravilna ureditev v pogodbi o zaposlitvi; praktični prikaz poudarkov ureditve v podjetniški kolektivni pogodbi oz. aktu delodajalca ter v pogodbi o zaposlitvi.

3. Pojmovanje bruto/neto prejemka in pomen tega pri izplačilu

NAMEN SEMINARJA

Opozoriti želimo, na katere vrste prejemkov mora delodajalec paziti pri opredeljevanju institutov plačila za delo, kamor sodijo poleg plače tudi drugi osebni prejemki in povračila stroškov ter kje mora opredeliti njihovo vsebino. Obenem želimo opozoriti na primerno nomotehnično pripravo pravnih podlag, ki bodo to urejale: kolektivne pogodbe v podjetju ali v določenih primerih akta delodajalca ter pogodbe o zaposlitvi.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN - ciljna skupina oz. ciljna oseba

vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, direktorjem predvsem mladih manjših in srednjih podjetij in vsem ostalim, ki bi želeli izvedeti kaj več ali izboljšati svoje poznavanje navedenega področja.

PREDAVATELJICA – reference

Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom, članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih. Je strokovna vodja internega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov (ARDS), ki poteka po zaključku dvoletnega projekta GZS kot nosilca. Od leta 2008 je Sekretarka Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

TRAJANJE DELAVNICE

Delavnica bo trajala 120 minut, ko bo navoljo tudi čas za vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA:

• Za člane GZS Območne zbornice za Gorenjsko znaša kotizacija 40,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20% popust.

• Za ostale pa 100,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju in gradivo.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje do 19. oktobra 2011 na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko prijavnice najkasneje do 18. oktobra 2011 ali na e- naslov spela.lapuh@gzs.si ali preko faks-a na številko: 04/20 18 309.

Skrajni rok za pisno odpoved je 18. oktober 2011 - v nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo!

Vljudno vabljeni!


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.