Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Z AJPES enostavno in hitro na pot varnega podjetništva

3. evropskem tednu podjetništva - od 3. do 7. oktobra 2011 - vas vabimo na izpostave AJPES. Namen evropskega tedna podjetništva je:

  • opozoriti na podjetništvo in pritegniti ljudi, predvsem mlade, v poklic podjetnika;
  • seznaniti mikro, mala in srednja podjetja z možnostmi podpore, ki jo ponujajo EU ter nacionalni, regionalni in lokalni organi;
  • dati priznanje podjetnikom za njihov prispevek k evropski blaginji, zaposlovanju, inovativnosti in konkurenčnosti.

Obiskovalcem bomo predstavili:

Kako na točki VEM AJPES registrirati s. p.?

Izpostave AJPES so točke VEM in hkrati registrski organ, ki odloča o vpisu s. p. v Poslovni register Slovenije (PRS). Na točki VEM AJPES dobite vse informacije in storitve v zvezi z registracijo s. p. (vpisom s. p. v PRS, vpisom sprememb podatkov o s. p. v PRS in izbrisom s. p. iz PRS) ter oddaste prijavo davčnih podatkov, prijavo v obvezna socialna zavarovanja, prijavo prostega delovnega mesta in vlogo za izdajo obrtnega dovoljenja. Registracija s. p. in ostale navedene storitve so brezplačne.

Katere storitve v zvezi z ustanovitvijo d. o. o. opravlja za vas točka VEM AJPES?

Na točki VEM AJPES lahko vložite: predlog za vpis d. o. o. v Sodni register, predlog za vpis nameravane firme, predlog za spremembo podatkov o d. o. o., lahko tudi predlog za ustanovitev podružnice ali poslovne enote, predlog za spremembo podatkov o podružnicah in poslovnih enotah ter predlog za izbris podružnic in poslovnih enot. Oddaste lahko tudi prijavo davčnih podatkov, prijavo v obvezna socialna zavarovanja, prijavo potreb po delavcih in vlogo za izdajo obrtnega dovoljenja. Ustanovitev enostavne d. o. o. in ostale navedene storitve so brezplačne.

Kako se lahko zavarujete pred plačilno nedisciplino z bonitetno oceno slovenskih podjetij – AJPES S. BON?

Z bonitetnimi ocenami AJPES S. BON napovedujemo verjetnost za nastanek dogodka neplačila v letu 2011 za posamezno podjetje. Priporočamo vam, da jih uporabite za preverjanje plačilne sposobnosti svojih kupcev, ponudnikov v postopkih javnih naročil in drugih poslovnih partnerjev, s katerimi že poslujete ali nameravate varno in odgovorno poslovati v prihodnje.

Kako poravnate svoje obveznosti z udeležbo v večstranskem pobotu e-POBOT AJPES?

AJPES s pobotanjem terjatev in obveznosti poslovnim subjektom enkrat mesečno zagotavlja hiter, varen, preprost, učinkovit in poceni način poravnave medsebojnih zapadlih obveznosti. Z uveljavitvijo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih je AJPES pridobil pristojnost za izvajanje obveznega večstranskega pobota, s katerim želi zakonodajalec, skupaj z drugimi ukrepi, izboljšati plačilno disciplino.

Kako s spletnimi storitvami AJPES lahko izboljšate vaše poslovanje?

Predstavili vam bomo spletne storitve AJPES, ki vam omogočajo vpogled v podatke o poslovnih subjektih, vpisanih v PRS (ePRS), vpogled v javno objavljena letna poročila poslovnih subjektov (JOLP), vpogled v podatke o več kot 22 milijonih poslovnih subjektov, ki imajo sedež v državah članicah evropske mreže poslovnih registrov (EBR), vpogled v podatke in dokumente, nastale v postopku vpisa v sodni register, ter objave o postopkih zaradi insolventnosti (eObjave); preverite lahko tudi, ali je premičnina, ki vas zanima, zastavljena ali zarubljena (eRZPP). Na naših spletnih straneh lahko pridobite podatek o transakcijskih računih poslovnih subjektov (eRTR) in novost, Register menic, protestiranih zaradi neplačila (eRPM), kjer pridobite podatke o napravljenih protestih menic zaradi neplačila, če so menice izdali gospodarski subjekti.

Na ta in še druga vprašanja vam bodo v evropskem tednu podjetništva od 3. do 7. oktobra 2011 odgovarjale izpostave AJPES med uradnimi urami, v obliki individualnega svetovanja ali na predavanjih.

Uradne ure:

Dan

Dopoldan

Popoldan

ponedeljek

od 8. do 12. ure

od 13. do 15. ure

torek

od 8. do 13. ure

 -

sreda

od 8. do 12. ure

od 13. do 17. ure

četrtek

od 8. do 13. ure

 -

petek in dan pred praznikom

od 8. do 13. ure

 -

Predavanja: 

Kraj dogodka in kontaktni podatki

Termin predavanj

Izpostava AJPES Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana

(sejna soba izpostave v 3. nadstropju)

Kontaktna oseba: Tomaž Žganjar, Darja Eterovič

Telefon: 01 583-33-01, 01 583-33-02, 01 583-33-03

3. oktober 2011 ob 11. uri in

5. oktober 2011 ob 15.30

Izpostava AJPES Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj

Kontaktna oseba: Zdenka Kajdiž

Telefon: 04 281-09-58

4. oktober 2011 ob 10. uri

Izpostava AJPES Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica (II. nadstropje)

Kontaktna oseba: Mara Kos Maver

Telefon: 05 338-62-00

6. oktober 2011 ob 10. uri

Zaradi zagotovitve ustrezne organizacije je zaželena predhodna rezervacija termina.

Več o vsebini predavanj si lahko preberete na www.ajpes.si !

Vljudno vabljeni!

Vabilo objavljamo tudi v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.