Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Opredmetena osnovna sredstva (pripoznanje, prevrednotovanje, amortizacija, olajšave) in njihov vpliv na davčno osnovo, 07.07.2011

Ugodnosti za člane GZS


  
Popust za člane GZS

Vabimo vas na kratek seminar

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
(PRIPOZNANJE, PREVREDNOTOVANJE, AMORTIZACIJA, OLAJŠAVE)

IN NJIHOV VPLIV NA DAVČNO OSNOVO

Četrtek, 7. julij 2011, od 12.00 do 15.00 ure,
sejna soba GZS Območne zbornice za Gorenjsko,

Bleiweisova 16, v Kranju

Velikost stroškov amortizacije in vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev ter pravilno koriščenje investicijskih olajšav, pomembno vpliva na višino poslovnega izida in davčne osnove, zato je dobro poznavanje in razumevanje vsebine

SRS 1 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA in z njim v povezavi SRS 13 STROŠKI AMORTIZACIJE nujno potrebno.

Vsled navedenega, za vse tiste, ki vam navedena tematika še povzroča sive lase organiziramo kratek, a jedrnat seminar, na katerem boste pridobili obilico znanja in koristnih informacij.

VSEBINA:

1.Kaj je OPREDMETENO OSNOVNO SREDSTVO (OOS) oziroma kdaj govorimo o OOS in kdaj o drobnem inventarju (DI)

2.Finančni najem in OOS

3.Vlaganje v tuje OOS - sprememba SRS

4.Kdaj »govorimo« o strošku vzdrževanja OOS in kdaj o strošku, ki povečuje njegovo nabavno vrednost

5.Prevrednotovanje OOS

6.AMORTIZACIJA OOS

  • Metode amortiziranja
  • Letne amortizacijske stopnje - sprememba računovodske ocene
  • Poslovna – »davčna« amortizacija
  • Kdaj se ne pojavi »popravek vednosti«, ki je povezan z amortiziranjem

7.OOS in koriščenje investicijskih olajšav v skladu z ZDDPO-2

  • Kdaj, za nabavo katerega OOS
  • Pojasnila DURS-a
  • Najpogostejše napake

SEMINAR JE NAMENJEN:

vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih ( knjigovodja, računovodja), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA:

Za člane GZS Območne zbornice za Gorenjsko znaša kotizacija 60,00 EUR + DDV na udeleženca.

Za nečlane pa 100,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in osvežitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka vašega podjetja.

Vljudno vabljeni!

Vabilo s prijavnico je objavljeno v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.