Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih

 AKTUALNA ZAKONODAJA!

PLAČILNI ROKI in OBVEZNI POBOT
po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih

Četrtek, 7. april 2011, ob 10.00 uri,

sejna soba GZS Območna zbornica za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

V marcu 2011 je bil sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ki določa najdaljše dovoljene plačilne roke za gospodarske subjekte in javne organe ter obvezni večstranski pobot v primeru zamude s plačilom. V povezavi z navedenim zakonom je bila sprejeta tudi novela Zakona o davku na dodano vrednost, ki določa drugačen način obračunavanja DDV, za primer, ko dolžnik krši obveznost prijave v obvezni večstranski pobot.

Novosti, ki jih prinašata zakona, naj bi zmanjšale plačilno nedisciplino.

PROGRAM DELAVNICE:

1.PREDSTAVITEV ZPreZP

 • Direktiva EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih
 • Najdaljši plačilni roki v razmerju B2B in B2G
 •  Posledice zamude (zamudne obresti, pavšalno nadomestilo stroškov izterjave)
 • Očitno nepravičen pogodbeni dogovor
 • Register menic, protestiranih zaradi neplačila
 • Obvezni večstranski pobot (prva prijava 15.4.2011)
  • Prehodno obdobje
  • Roki za prijavo
  • Vsebina prijave
  • Prijava na podlagi menične obveznosti
 • Sankcije

2.PREDSTAVITEVNOVELE ZDDV-1

 • Način obračunavanja DDV po noveli

3.ODPRTA VPRAŠANJA

 • Razmerje do obligacijskega zakonika, ki je doslej urejal vprašanje zamude in sankcij za zamudo
 • Kako uveljavljati pavšalni strošek v predlogu za izvršbo?
 • Ali je mogoče plačilni rok za določiti z okvirno pogodbo oz. letno naročilnico ne da bi ga določili v posamezni izvedbeni pogodbi oz. naročilnici?
 • Ali je dopusten dogovor o obročnem odplačevanju?
 • Kako je s plačilom po začasnih situacijah?

  4.VAŠA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

 IZVAJALCA DELAVNICE:

Polona Fink in Igor Knez, Samostojna pravna svetovalca v Pravni službi GZS, ki sta sodelovala v zakonodajnem postopku sprejemanja interventne zakonodaje.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice za Gorenjsko znaša kotizacija 40,00 € z vključenim DDV na udeleženca, za nečlane 100,00 € z vključenim DDV.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja.

Iz organizacijskih razlogov vas prosimo, da se prijavite čim prej.

Vljudno vabljeni!


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.